Ceny dóbr kapitałowych - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ceny dóbr kapitałowych - wykład - strona 1

Fragment notatki:

CENY DÓBR KAPITAŁOWYCH Cena aktywów to cena, za jaką nabywa się i sprzedaje dobra kapitałowe. Cena ta różni się oczywiście od stawki opłaty za ich usługi (najem). W stanie równowagi długookresowej jest to zarówno cena, przy której dostawcy dóbr kapitałowych pragną je wytwarzać, jak i cena, jaką gotowi są za nie zapłacić nabywcy. Ta ostatnia jest po prostu zaktualizowaną wartością oczekiwanych dochodów, uzyskiwanych dzięki usługom tych dóbr. ZIEMIA I RENTA GRUNTOWA Ziemia jest szczególnym dobrem kapitałowym, którego podaż nawet w długim okresie jest stała . W długim okresie są jednak możliwe międzygałęziowe przemieszczenia ziemi i kapitału. Będą się one dokonywać tak długo, aż nastąpi wyrównanie stawek najmu za ziemię lub kapitał w różnych gałęziach.
Re nta gruntowa to cena płacona właścicielowi za wynajęcie (dzierżawę) ziemi, której wysokość zależy od urodzajności gleby i odległości od rynków zbytu. Głównym czynnikiem powodującym międzygałęziowe zróżnicowanie współczynników kapitałowych (stosunku kapitał/praca) są różnice w stosowanej technologii. Wszystko zależy od łatwości w zastępowaniu pracy kapitałem.
Stosowana technologia i możliwości czynników produkcji powodują bardzo znaczne międzygałęziowe zróżnicowanie kapitałochłonności w długim okresie. W większości gałęzi jest zauważalna tendencja do wzrostu kapitałochłonności, jej siła jest jednak zróżnicowana. Częściowo odzwierciedla to łatwość, z jaką w konkretnej gałęzi może dokonywać się substytucja pracy kapitałem, w miarę wzrostu płac w porównaniu ze stawką opłat za usługi kapitału. Inny powód to opracowywanie i wdrażanie w poszczególnych gałęziach innowacji technicznych. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz