Rynki kapitału-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynki kapitału-opracowanie - strona 1 Rynki kapitału-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Rynki kapitału
Kapitał może występować w formie rzeczowej- maszyny, urządzenia.
Kapitał rzeczowy to zasób wytworzonych dóbr przyczyniających się do produkcji innych dóbr i usług. Kapitał rzeczowy jest rezultatem procesu produkcji, powstaje w wyniku działalności zamierzonej przez człowieka. Ziemia jest czynnikiem produkcji dostarczanym przez naturę.
Kapitał rzeczowy i ziemia tworzą razem rzeczowy majątek narodowy, zwany inaczej aktywami.
Oprócz tego kapitał może występować w formie finansowej. Przybiera wtedy postać kredytów długoterminowych i papierów wartościowych. Rynki kapitałowe to rynki kredytów długoterminowych i papierów wartościowych.
Problemy dotyczące kapitału rzeczowego:
Zużycie kapitału - inwestycje odtworzeniowe ( restytucyjne )
Powiększanie kapitału - inwestycje rozwojowe ( inwestycje netto )
Inwestycje brutto to suma inwestycji restytucyjnych i netto
Usługi kapitału - pojęcie zasobu kapitału i strumienia. Zasób to ilość pewnego składnika aktywów w danym momencie czasu. Strumień to potok usług dostarczanych przez dany składnik aktywów w ciągu danego okresu. Koszt zasobu określany jest przez cenę dóbr kapitałowych. Strumień usług określany jest przez stawkę najmu kapitału.
Zagadnienia dotyczące najmu usług kapitału
Popyt na usługi kapitału określany jest przez MVPK - wartość krańcowego produktu kapitału, rozumiany jako przyrost wartości produkcji przedsiębiorstwa spowodowany zastosowaniem dodatkowej jednostki usług kapitału. Podlega on prawu malejących przychodów. Prawo to mówi, że wraz ze wzrostem zaangażowania dodatkowych czynników produkcji przyrosty przypadające na jednostkę tych czynników maleją. Limit popytu jest wyznaczony przez punkt przecięcia się MVPK i stawki najmu ( wynagrodzenie kapitału ).
Podaż usług kapitału - w krótkim okresie jest wielkością stałą. W długim rozmiary podaży usług kapitału zmieniają się. Stawka najmu usług kapitału - to taka stawka, która pozwala właścicielom kapitału pokryć koszt alternatywny związany z posiadaniem kapitału. Roczna stawka najmu = cena maszyny x ( stopa procentowa + stopa amortyzacji ). Stawka ta zapewnia minimalną opłacalność zastosowania kapitału często zwana jest realną stopą zwrotu.
Ceny dóbr kapitałowych . Cena równowagi dóbr kapitałowych to z jednej strony cena zadowalająca producentów tych dóbr ( musi być ta produkcja dla nich opłacalna ) , z drugiej zaś to cena , jaką nabywcy dóbr i usług są w stanie zapłacić. Cena ta wyrażona jest przez zaktualizowaną wartość strumienia przewidywanych wpływów z opłat za usługi kapitału, zdyskontowanych według rynkowej stopy

(…)

… zapłacić. Cena ta wyrażona jest przez zaktualizowaną wartość strumienia przewidywanych wpływów z opłat za usługi kapitału, zdyskontowanych według rynkowej stopy procentowej. Ziemia i renta gruntowa Podaż ziemi jest stała. Popyt na ziemię jest popytem pochodnym. Wzrost popytu pochodnego na ziemię powoduje jedynie wzrost stawki opłaty dzierżawnej. Dzierżawca nie odczuwa żadnej poprawy rentowności produkcji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz