Zachowanie ładu przestrzennego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1904
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zachowanie ładu przestrzennego - strona 1 Zachowanie ładu przestrzennego - strona 2 Zachowanie ładu przestrzennego - strona 3

Fragment notatki:


Zachowanie ładu przestrzennego Ład przestrzenny - jest docelowym modelem organizacji przestrzennej systemu społeczno-ekonomicznego.
- konstrukcja takiego modelu musi uwzględniać wszystkie podstawowe prawa, jakie dotyczą ładu przestrzennego; trzeba przestrzegać:
* prawa przyrody , które kształtują porządek organizacyjny i funkcjonalny środowiska przyrodniczego * prawa rozwoju społecznego, określające różnego rodzaju zachowania ludzi * prawa ekonomii, uwzględniające zależności pomiędzy poszczególnymi nakładami a uzyskiwanymi efektami * prawa nauki i techniki, określające możliwe do przyjęcia rozwiązania techniczne Ład przestrzenny dotyczy zarówno rozmieszczenia poszczególnych elementów w przestrzeni jak i wzajemnych ich powiązań oraz interakcji ze środowiskiem przyrodniczym. Po co ład przestrzenny? Ład przestrzenny podlega takim kształtowaniem tych elementów aby zapewnić: - funkcjonalność rozmieszczenia przestrzennego poszczególnych elementów
- jasność układu przestrzennego i przejrzystość rozmieszczenia elementów strukturalno-funkcjonalnych
- równowagę środowiska przyrodniczego i zachowanie jego zasobów, użytków i walorów dla gospodarki i społeczeństwa - optymalizacje przemieszczeń przestrzennych materii, energii i informacji - zachowanie walorów estetycznych i etycznych przestrzeni - optymalne relacje między poszczególnymi jednostkami terytorialnymi - dostosowanie struktury przestrzennej gospodarki do struktury zachowań przestrzennych człowieka i społeczności Schematy geometryczne układów miejskich ; (przykład z geografii osadnictwa):
- układ szachownicowy ( aosta - miasta rzymskie, Wrocław - ulice średniowieczne, Zamość - miasto renesansowe, ulice współczesnoamerykańskie) - układ promienisto-koncentryczny
- układ liniowy Nieład: - deweloperzy - brak planu ścisłego zagospodarowania Przykład chaosu: w Hongkongu - 2mln/km2, Manhattan , Szanghaj Modyfikacje układów wzorcowych :
- warunki naturalne: ograniczenia na wybrzeżu, górach, rzeki
- dostosowanie starego miasta do nowych warunków:
* dekapitalizacja zasobów zabudowy
Struktura użytkowania ziemi Struktura użytkowania terenów miejskich :
- wprowadzenie gospodarki rynkowej- powrót mechanizmu renty gruntowej
* (wcześniej bez wartości- ekstensywne wykorzystanie)
- renta gruntowa - jest forma renty ekonomicznej uzyskiwanej przez właściciela ziemi
- renta gruntowa- należy do podstawowych czynników wpływających na intensywność wykorzystania i strukturę użytkowania ziemi (terenów miejskich)


(…)

…. Ochrona i kształtowanie środowiska:
- natężenie procesów industrializacji, urbanizacji
- konieczność wyodrębnienia obszarów o szczególnych walorach
7. Współpraca międzynarodowa:
- rozwiązywanie wspólnych problemów
- obszary przygraniczne
* Worek turoszowski- droga
* Nysa Łużycka- zalewanie wyrobisk
* eksploatacja węgla brunatnego- lej depresyjny
- wspólne plany zagospodarowania pogranicza
* Stolpe…
… nad wykonywaniem zadań
Założenia polityki przestrzennej:
1. Racjonalne rozmieszczenie majątku trwałego:
- silne zróżnicowanie terytorialne
- przyczyny: naturalne, historyczne, ekonomiczne, społeczne
- miara: wartość brutto środków trwałych
- polityka: bardziej racjonalne rozmieszczenia
* Plan 6-letni
* koncepcja umiarkowanej koncentracji policentrycznej
* równoważenia rozwoju
2. Właściwa alokacja zasobów pracy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz