Gospodarka przestrzenna

note /search

Gospodarka przestrzenna - ćwiczenia

 • Uniwersytet Opolski
 • Gospodarka przestrzenna
Pobrań: 658
Wyświetleń: 3115

Na SRODE SŁOWNICZEK) PODSTAWY GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ literatura podstawowa: J. Słodczyk, Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia R. Domański, Gospodarka przestrzenna ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Teoria renty gruntowej Renta różniczkowa I =

Ekonomiczne aspekty proesów odnowy obszarów zurbanizowanych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gospodarka przestrzenna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 714

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Dawna szkoła fotograficzna- Ścisłe centrum miasta, W sąsiedztwie starego miasta, wyspy Słodowej, Ostrowa Tumskiego oraz hotelu Park Plaza. Dom Strachów- korzyści: Wzbogacenie atrakcji turystycznych, Oryginalna forma rozrywki, Zyski finansowe z bi...

Nowe przestrzenie spoleczno-ekonomiczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gospodarka przestrzenna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 854

Nowe przestrzenie społeczno-ekonomiczne - kontekst globalny. O poziomie rozwoju gospodarczego państw świata świadczy wiele czynników, np. udział usług w tworzeniu PKB, udział osób zatrudnionych w usługach i wartość PKB na jednego mieszkań...

Gospodarowanie przestrzenią i w przestrzeni

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gospodarka przestrzenna
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2310

Gospodarowanie przestrzenią w przestrzeni Gospodarowanie : podstawowy los aktywności człowieka, może przybierać postać : - produkcji- wytwarzania określonych dóbr i świadczenie usług - konsumpcji- wykorzystywanie proces decyzyjny kryteria (korzyści wyboru) (nieograniczone potrzeby)  GOSPODAROWA...

Konflikty przestrzenne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gospodarka przestrzenna
Pobrań: 560
Wyświetleń: 4123

4 przypadki konfliktów przestrzennych : 1 . popyt na określone walory i zasoby przestrzeni jest większy od podaży. Co należy zrobić: - wybrać najistotniejszą funkcje z punktu widzenia racjonalności ogólnospołecznej - zwiększyć podaż przestrzeni przez intensyfikację jej zagospodarowania - dokonać ...

Percepcja i penetracja przestrzeni

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gospodarka przestrzenna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1855

Percepcja przestrzeni - różne pojmowanie świata- każdy człowieka odbiera inaczej świat, każdy z nas postrzega inaczej dany obszar - czynniki wpływające na selektywność odbioru i na selektywność relacji na cechy przestrzeni- jedne cechy są odbierane, inne nie, proces filtrowania: * geograficzna l...

Przestrzeń - Matematyczna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gospodarka przestrzenna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1225

Przestrzeń - pojęcie wieloznaczne: Przestrzeń - podstawowym pojęciem w geografii. Rodzaje : - matematyczna (abstrakcyjna idea) - fizyczna (własność materii) - przyrodnicza ( geograficzna )- środowisko naturalne wykształcone w określony sposób w toku ewolucji - społeczna ( kulturowa )- jest twore...

Zachowanie ładu przestrzennego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gospodarka przestrzenna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1904

Zachowanie ładu przestrzennego Ład przestrzenny - jest docelowym modelem organizacji przestrzennej systemu społeczno-ekonomicznego. - konstrukcja takiego modelu musi uwzględniać wszystkie podstawowe prawa, jakie dotyczą ładu przestrzennego; trzeba przestrzegać: * prawa przyrody , które kształtu...

Zakres pojęcia-gospodarka przestrzenna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gospodarka przestrzenna
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2170

Zakres pojęcia: Gospodarka przestrzenna Gospodarka przestrzenna, jako gospodarka odległością - im dalej tym intensywność maleje: - rola odległości w kształtowaniu procesów rozwoju społeczno-ekonomicznego (dojazdy do pracy) - w modelach przestrzennych