Gospodarowanie przestrzenią i w przestrzeni

Nasza ocena:

3
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2296
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarowanie przestrzenią i w przestrzeni - strona 1 Gospodarowanie przestrzenią i w przestrzeni - strona 2

Fragment notatki:


Gospodarowanie przestrzenią w przestrzeni Gospodarowanie : podstawowy los aktywności człowieka, może przybierać postać : - produkcji- wytwarzania określonych dóbr i świadczenie usług - konsumpcji- wykorzystywanie proces decyzyjny kryteria (korzyści wyboru)
(nieograniczone potrzeby)  GOSPODAROWANIE 
rzadkość zasobów i dóbr koszt alternatywny wyboru
One : wymuszają na człowieku odpowiednie gospodarowanie oraz jak najlepsze decyzje Przestrzenność - cecha elementarna procesu gospodarowania
- przestrzeń geodezyjna o charakterze homogenicznym, izotropowa - przestrzeń geograficzna o charakterze heterogenicznym; anekumena - przestrzeń społeczno-ekonomiczna; subekumena, ekumena Przestrzeń społeczno-ekonomiczna :
- to przestrzeń geograficzna wraz z wszelkimi formami przejawiania się aktywności społecznej i ekonomicznej człowieka
- przestrzeń ta może posiadać różne cechy związane nie tylko z charakterem aktywności prowadzonej przez człowieka ale i z cechami geograficzno-przyrodniczymi
Może być przestrzenią:
pierwotna lub pochodna (wtórną)
zamkniętą lub otwartą
zagospodarowaną lub nie
kompleksową lub selektywną
zwartą lub rozczłonkowaną
stabilna lub niestabilną
homogeniczna lub heterogeniczną ciągłą lub nieciągłą Pryncypia zagospodarowania przestrzennego :
- ład przestrzenny
- rozwój zrównoważony: (ekorozwój) traktowany jest jako koncepcja; dynamiczny; to nie jest koncepcja ochrony przyrody, jest to model rozwoju społeczno-ekonomicznego; są trzy przestrzenie: przyrodnicza, społeczna i gospodarcza - walory architektoniczne
- walory krajoznawcze - ochrona dziedzictwa kulturowego [3,4,5 łączą się ] - wymagania ochrony przyrody - musi uwzględniać ochronę przyrody - walory ekonomiczne przestrzeni - określony obszar ma określoną wartość, cenę - obronność i bezpieczeństwo państwa - prawo własności: zostaje zawieszona w trakcie budowy autostrad, linii kolejowych Rozwój zrównoważony :
- to taki rozwój, w którym następuje skojarzenie rozwoju społeczno-gospodarczego z funkcjonowaniem ekosystemów
- z przyrodniczego punktu widzenia rozwój zrównoważony określić można jako taki model rozwoju społeczno-gospodarczego i działań na rzecz ochrony przyrody, który zakłada:
* organizacje i utrzymanie obszarów chronionych


(…)

… i kształtu
- koncepcję czy plan zagospodarowania przestrzennego, uwzględniać powinny rewaloryzację i rewitalizację zdegradowanych obiektów
Wymagania ochrony przyrody:
- przestrzenne zagospodarowanie musi uwzględniać także rozwiązania, które chronią przyrodę
- ,,Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
- ,,Studium uwarunkowań…”
Walory ekonomiczne przestrzeni:
- w gospodarce przestrzennej obok walorów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz