Konflikty przestrzenne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 560
Wyświetleń: 4123
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konflikty przestrzenne - strona 1

Fragment notatki:


4 przypadki konfliktów przestrzennych : 1 . popyt na określone walory i zasoby przestrzeni jest większy od podaży. Co należy zrobić: - wybrać najistotniejszą funkcje z punktu widzenia racjonalności ogólnospołecznej - zwiększyć podaż przestrzeni przez intensyfikację jej zagospodarowania - dokonać konwersji funkcji, uwalniając przestrzeń dla tych, na które był największy popyt - dokonać zmian jakościowych struktury przestrzennej, wyzwalając nową podaż przestrzeni najbardziej przydatnej dla zaspokojenia popytu - podjąć decyzję o niezaspokajaniu popytu , licząc na to że jego urzeczywistnienie nastąpi w innej strukturze przestrzennej lub w inny sposób 2 . popyt na określone walory przestrzeni powodu ich braku nie może być zaspokojony bezkolizyjnie 3 . różnorodna przydatność przestrzenie dla lokalizacji wielu funkcji 4. potencjalny Najbardziej uciążliwe społecznie, ekologiczne i gospodarczo są wg J . Kołodziejskiego ( 1991 ) są następujące konflikty przestrzeni występujące w już ukształtowanej strukturze przestrzennej: - lokalizacja osiedli mieszkaniowych w strefie uciążliwego oddziaływania przemysłu - zagospodarowanie rekreacyjne w strefie uciążliwego oddziaływania przemysłu - rolnicza i leśna przestrzeń produkcyjna w zasięgu szkodliwego oddziaływania przemysłu - intensywne zagospodarowanie rekreacyjne w strefie leśnej, skala ruchu rekreacyjnego przekracza naturalną pojemność środowiska przyrodniczego Koncepcja Malisza Konflikty celów : - inne konflikty - konflikty przestrzeni: * konflikty subiektywne  konflikty w czasie (realizować aktualne potrzeby czy zostawić je na później) * konflikty obiektywne  konflikty na tle sąsiedztwa : ** konflikty między działaniami gospodarki narodowej ** konflikty w obrębie polityki przestrzennej - konflikty między jednostkami równorzędnymi i konflikty między szczeblami polityki przestrzennej Konflikty w obszarach chronionych : typologia sytuacji konfliktowych w Parkach narodowych : Przedmioty konfliktów : - powołanie parku i jego granice - podmiot zarządzania (kto zarządza) * konflikt władzy (formalne kompetencje) * konflikt personalny (osoba dyrektora) - zasady zarządzania (jak się zarządza): * spór o dostępność parku dla ludzi * spór o zasady gospodarowania zasobami środowiska przyrodniczego * spór o zagospodarowanie przestrzenne * spór o sposoby podejmowania decyzji ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz