Obszar chroniony

note /search

Babiogórski PN referat ćwiczenia

  • Politechnika Opolska
  • Turystyka na obszarach chronionych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2849

. Podczas wędrówki ścieżką dowiadujemy się o hydrologii, o pasterstwie, gospodarce leśnej, obszarach chronionych...

Tatrzański pn referat ćwiczenia

  • Politechnika Opolska
  • Turystyka na obszarach chronionych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2366

się zwierząt i ma ogromne znaczenie dla zachowania bioróżnorodności obu tych obszarów chronionych. Zarówno...

Obszary chronione

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1309

Koncepcje sieci obszarów chronionych Wielkoprzestrzenny system obszarów chronionych ( wsoch...

Obszary chronione w Polsce

  • Politechnika Gdańska
  • Ochrona środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 938

Obszary chronione w Polsce Podstawowe definicje: Ochrona przyrody – zespół niezbędnych działań...