Turystyka na obszarach chronionych - wyklady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3052
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Turystyka na obszarach chronionych - wyklady - strona 1 Turystyka na obszarach chronionych - wyklady - strona 2 Turystyka na obszarach chronionych - wyklady - strona 3

Fragment notatki:Część II. Zwierzęta w agroturystyce:
1. Użytkowanie zwierząt w turystyce i agroturystyce ze szczególnym uwzględnieniem zasad, które są wynikiem przepisów ograniczających użytkowanie pewnych obszarów chronionych jak parki krajobrazowe leśne kompleksy promocyjne, strefy ochronne.
2. Zwierzęta amatorskie (przyjemnościowe, utrzymywane dla przyjemności człowieka) prezentowane w agroturystyce.
3. Modele zachowań zwierząt różnych gatunków w kontakcie z człowiekiem (zoopsychologia stosowana).
Specjalistyczne formy wykorzystania zwierząt w terapii ludzi (hipoterapia – terapia ruchowa i psychiczna, dogoterapia).
4. Przyjemnościowe użytkowanie zwierząt w turystyce i rekreacji (rajdy, zawody, gry, konkursy, pokazy, obozy, szkółki jeździeckie).

III. Cele prowadzonych analiz

Cele podstawowe:
podstawowym celem prowadzonych analiz jest wykazanie zainteresowania społeczeństwa spędzaniem wolnego czasu, jak też uprawianiem turystyki i rekreacji połączonej z rehabilitacją na terenie gmin uzdrowiskowych na przestrzeni lat 2000- 2005.

Cele pośrednie:
- przedstawienie walorów przyrodniczych i architektonicznych regionu warunkujących rozwój turystyki i rekreacji,
- określanie relacji między bazą sanatoryjno - uzdrowiskową a różnymi formami rekreacji na terenie gminy uzdrowiskowej
- ocena warunków sprzyjających rozwojowi gminy uzdrowiskowej jako kompleksu sanatoryjno-rekreacyjnego.

TURYSTYKA NA OBSZARACH CHRONIONYCH.
17.10.2010
prof. dr. hab. Kazimierz Kosiniak - Kamysz
mail: rzkosini@cyf-kr.edu.pl
Część I. Zagadnienia ogólne:
Pojęcia, definicje i funkcje obiektów agroturystycznych w obszarach o zaostrzonym reżimie ekologicznym.
Geograficzne i przyrodnicze uwarunkowania rozwoju działalności turystycznej i agroturystycznej z uwzględnieniem zagadnień ekologicznych.
Rozwój działalności turystycznej i agroturystycznej na terenach gmin uzdrowiskowych.
Spójność usług turystycznych, rekreacyjnych i prozdrowotnych na określonych terytoriach kraju.
Część II. Zwierzęta w agroturystyce:
Użytkowanie zwierząt w turystyce i agroturystyce ze szczególnym uwzględnieniem zasad, które są wynikiem przepisów ograniczających użytkowanie pewnych obszarów chronionych jak parki krajobrazowe leśne kompleksy promocyjne, strefy ochronne.
Zwierzęta amatorskie (przyjemnościowe, utrzymywane dla przyjemności człowieka) prezentowane w agroturystyce.
Modele zachowań zwierząt różnych gatunków w kontakcie z człowiekiem (zoopsychologia stosowana).Specjalistyczne formy wykorzystania zwierząt w terapii ludzi (hipoterapia - terapia ruchowa i psychiczna, dogoterapia).
Przyjemnościowe użytkowanie zwierząt w turystyce i rekreacji (rajdy, zawody, gry, konkursy, pokazy, obozy, szkółki jeździeckie).
Część III. Edukacja:
Elementy edukacji turystycznej i agroturystycznej w aspekcie wykorzystania zwierząt i organizacji podmiotu gospodarczego świadczącego usługi w tym zakresie:
a) szkolenia usługodawców obiekt ów agroturystycznych.
b) kursy dla instruktorów turystyki górskiej i nizinnej.
c) studia podyplomowe dla kadry inżynieryjnej uprawniające do zdobycia kwalifikacji instruktora.
AGROTURYSTYKA to wypoczynek na wsi w gospodarstwach rolnych w rejonieatrakcyjnym turystycznie. Gospodarstwo rolne poza zakwaterowaniem daje możliwość mieszkania z rodzina wiejską, poznania jej zwyczajów i codziennych zajęć. Pozwala na bezpośredni kontakt ze zwierzętami gospodarskimi, uczy ich obrządku i wykorzystania w pracy. Mieszkając w gospodarstwie można poznać życie wiejskie, każda wieś posiada odrębny

(…)

…:
- fińska agroturystyka sięga początku XX wieku, - przy niektórych gospodarstwach rolnych zakładano pensjonaty dla mieszkańców miast chcących spędzić wakacje na wsi,
- w latach 70-tych nastąpiło wyraźne ożywienie turystyki wiejskiej
- gospodarze zaczęli specjalnie budować domki z zamiarem wynajęcia ich wczasowiczom
Dania:
- rozwinięty kraj przemysłowy, - ponad 55% powierzchni kraju stanowią grunty orne
… a zwierzęta domowe, dzikie oraz psowate • Narząd dotyku Reakcje zwierząt 3.2. Odbiór bodźców termicznych i przekazywanie ciepła i bioenergii przez zwierzęta. 3.3. Centralne uwarunkowania relacji zwierząt i człowieka (CUN). TEMAT 4. UŻYTKOWANIE KONI W TURYSTYCE I REKREACJI. 4.1. Wierzchowe - spacery, rajdy, obozy, zasady organizacji, przygotowania i przebiegu imprez turystycznych związanych z użytkowaniem…
… uzdrowiskowa obiektów turystycznych i rekreacyjnych. - rys historyczny Horyńca i uzdrowisk - obiekty sanatoryjne oraz turystyczne i rekreacyjne - są modelem, na którym prowadzi się monitoring turystyczno - rekreacyjny. Zaczyna się wykorzystywać te obiekty jako obiekty rurystyczne.
Ad. I. Tytułem wstępu należy podkreślić, że: - środowisko w którym żyje i pracuje człowiek działa wyczerpująco na sprawność fizyczną i psychiczną,
- zachodzi potrzeba racjonalnego regenerowania sił witalnych poprzez:
* czynny wypoczynek * odnowę biologiczną wspomaganą * zabiegi fizjoterapeutyczne (w przypadku zmian czynnościowych narządów ruchu)
- rola profilaktyczna w życiu człowieka
* niska świadomość społeczna (zdrowie publiczne) * konieczność szkoleń i informacji
Ad. II. - zadania sanatoriów uzdrowiskowych - rola…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz