Ekoturystyka i pokrewne formy podróżowania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekoturystyka i pokrewne formy podróżowania - strona 1 Ekoturystyka i pokrewne formy podróżowania - strona 2 Ekoturystyka i pokrewne formy podróżowania - strona 3

Fragment notatki:

Ekoturystyka i pokrewne formy podróżowania
Turystyka przygodowa Turystyka kwalifikowana
EKOTURYSTYKA
Turystyka krajobrazowa agroturystyka Turystyka wypoczynkowa
EKOTURYSTYKA + AGROTURYSTYKA = EKOAGROTURYSTYKA
Ekoagroturystyka- wypoczynek w gospodarstwie ekologicznym, gdzie prowadzi się też usługi turystyczne
Składniki rozwoju agroturystyki:
kursy (?)
liczba osób
wiek
wykształcenie
języki obce Agroturystyka: środki produkcji zasoby pracy atrakcyjność środowiska przyrodniczego infrastruktura działalność władz samorządowych i organizacji pozarządowych współpraca z gospodarstwem agroturystycznym
rozwój infrastruktury
organizowanie szkoleń
doradztwo warunki ekonomiczne sytuacja gospodarcza
system podatkowy
system kredytowy
regulacje prawne
ochrona środowiska
dotacje środki produkcji trwałe dom rolnika i pomieszczenia przeznaczone dla turysty
sprzęt rekreacyjny środki produkcji obrotowe wyposażenie mieszkania, domu
środki czystości, etc
Rozwój agroturystyki związany jest ściśle z:
walorami środowiska przyrodniczego najbliższej okolicy
atrakcjami stworzonymi przez człowieka
przyrodnicze, np. parki narodowe
architektoniczne, np. zabytki
kulturalne, np. festiwale
rekreacyjne, np. zabawy dla dzieci
infrastrukturą techniczną i społeczną
usługami
lokalną społecznością
Rosnąca popularność agroturystyki to efekt:
zmiany motywów zachowań mieszkańców dużych aglomeracji miejskich (główni nabywcy usług turystycznych)
niższe koszty pobytów wypoczynkowych w gospodarstwa agroturystycznych
spadku dochodów z działalności rolniczej
W Polsce w ostatnich latach do rozwoju agroturystyki przyczyniają się środki dostępne z Unii Europejskiej i uwarunkowania prawne (przepisy finansowe są korzystne)
Atrakcyjności wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej dzielą się najczęściej analizując:
gęstość zaludnienia na 1km 2 użytków rolnych (poniżej 80 os/km 2 użytków rolnych korzystne dla agroturystyki)
udział w powierzchni użytków rolnych rolnictwa indywidualnego (powyżej 60%)
udział trwałych użytków zielonych(łąk, pastwisk) w powierzchni użytków rolnych(powyżej 30%)
lesistość(udział lasów w powierzchni ogólnej) 30-60%


(…)

…- pokoje mieszkalne i inne pomieszczenia w gospodarstwie rolników indywidualnych wykorzystane przez rolników
Działalność rolnicza gospodarstw rolnych w Polsce w 2002r
Do porównań danych bierze się te dane z Instytutu w Warszawie
W 2009r - 5473 ośrodków agroturystycznych, a średnia liczba miejsc noclegowych w obiekcie to 44(?)
Najwięcej gospodarstw agroturystycznych jest w województwach: małopolskie, podkarpackie, warmińsko- mazurskie(mają atrakcyjne środowisko i kwestię kulturową, rozpowszechniona turystyka wiejska, najdłuższa tradycja)
7 WYKŁAD, 19.11.2012r.
I faza- XIX-XX wyjazdy na wieś jako (formy czeladnicze?)
II faza 1918- 1930 ruch letniskowyi uzdrowiskowy
III faza 1945- 1989 „wczasy pod gruszą”, rozbudowane analizy naukowe a agroturystyka
IV faza po 1989- 1993 pojawia się termin agroturyzm i agroturystyka i terminy pochodne
Lata 90 ekoagroturystyka
Działalność pozarolnicza gospodarstw rolnych w Polsce 2002r
43,2 % pozostałe
20,9% handel
19,1% przetwórstwo przemysłowe
5,5% budownictwo
5,1% transport
2,7 %rybactwo i rybolostwo
1,4 % agroturystyka
2,9 % lesnictwo
Do 2004r. gospodarstwa agroturystyczne nie musiały rejestrować swojej działalnośći
Jednostki z których czerpiemy informacje ( o jakości usług agroturystycznych)
- GUS
-spisy rolne (2002, 2010)
- ośrodki doradztwa rolniczego
- Polska Federacja Turystyki Wiejskiej
- informacje prezentowane przez rzeczników instytutów turystyki
Wg spisów: Najwięcej gospodarstw agroturystycznych jest w woj. Małopolskim w 2002r 1092 gospodarswa 23%. Dalej woj. Podkarpackie i Warmińsko-Mazurskie.
W całej Polsce 4827 gosp agroturyst.
W Polsce jest 4799…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz