Agroturystyka

note /search

Informacje o agroturystyce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Agroturystyka
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1778

25.01.2004 „Podstawy Agroturystyki” - Maciej Przeniecki „Agroturystyka” - PAP Plan Wykładu: I. Wprowadzenie czyli dlaczego zajmujemy się agroturystyką ? Agroturystyka jako zjawisko społeczne - gospodarcze Podstawowe pojęcia Agrotur. jako zjawisko badawcze Zakres i źródła danych Instytucjonal...

Podstawowe pojęcia turystyki zrównoważonej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Agroturystyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1309

Podstawowe pojęcia tur. zrównoważonej Tur. zielona (green) - akceptująca zwłaszcza ochronę przyrody Tur. alternatywna (alternativ) - przeciwieństwo tur. masowej (mas) lub komercyjnej (comercial) Tur. łagodna (soft) - przeciwieństwo tur. mocnej, czyli powodującej szkody ekologiczne Tur. odpowiedzial...

Socjologia miasta i wsi

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Agroturystyka
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1778

Socjologia miasto - wieś Obszary wiejskie Obszary miejskie wspólnota organizacja społeczna obejmująca powiązania ale o różnych funkcjach różnorodne role odgrywane przez tę samą osobę prosta gospodarka niewielki podział pracy status społeczny - przypisany wykształcenie wg statusu obejmowanie roli sp...

Rolnictwo i struktura produkcji rolnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Agroturystyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2037

Intensywność w rolnictwie to wielkość nakładu na 1 ha. Rolnictwo intensywne Dużo nakładu na 1 ha, klasyczne rolnictwo intensywne to Indie oraz Pakistan, jest duży nakład pracy żywej, mała mechanizacja. Podobnie w Holandii, Danii oraz Francji jest intensywne wykorzystanie każdego skrawka ziemi, ale ...

Chów zwierząt - rodzaje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Agroturystyka
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2254

Chów zwierząt Hodowla - to udoskonalenie pogłowia zwierząt, poprzez dobór naturalny i sztuczny, zajmują się też nie hodowcy (wyspecjalizowane instytucje) Chów - utrzymywanie zwierząt w celu pozyskania ich cech użytkowych (mięso, mleko, sk...

Agroturystyka - pytania na egzamin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Agroturystyka
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2884

Agroturystyka- pytania 2012/2013 Skrót WZB - trzoda chlewna Wskaźnik ile osób mieszka w Polsce na wsi i dlaczego? Na wsi w Polsce mieszka 38% ludzi i ten procent sukcesywnie wzrasta. Przyczyną jest suburbanizacja polegająca na rozwoju obsza...

Definicja turystyki - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Agroturystyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1386

Wykład 1 1) Definicja turystyki wg WTO - Turystyka obejmuje ogół czynności osób podróżujących i przebywających w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż jeden rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem. W definicji turystyki : - nie ogranicza się ruchu turystycznego tylko...

Agroturystyka - korzyści dla środowiska

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Agroturystyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1148

Korzyści dla środowiska: Wymuszanie zachowań proekologicznych we wszystkich wymiarach Ochrona przyrody Zachęcanie do ochrony krajobrazu w tym ochrona siedlisk Ochrona zabytków i innych form dziedzictwa kulturowego Koszty dla środowiska: Degradacja środowiska przyrodniczego i kulturowego na skut...

Ekoturystyka i pokrewne formy podróżowania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Agroturystyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1190

Ekoturystyka i pokrewne formy podróżowania Turystyka przygodowa Turystyka kwalifikowana EKOTURYSTYKA Turystyka krajobrazowa agroturystyka Turystyka wypoczynkowa EKOTURYSTYKA + AGROTURYSTYKA = EKOAGROTURYSTYKA Ekoagroturystyka- wypoczynek w gospodarstwie ekologicznym, gdzie prowadzi się też usł...

Rozmieszczenie kwater agroturystycznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Agroturystyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2107

Najwięcej kwater agroturystycznych w Małopolsce- 18 %, Podkarpackim 12%, Warmińsko- Mazurskim 10% Najwięcej kwater agr całorocznych: Dolnośląskie i Ślaskie- tereny gór, całoroczna turystyka; Wielkopolskie- turystyka konna, pojezierza, wyjazdy ...