Informacje o agroturystyce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1778
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Informacje o agroturystyce - strona 1 Informacje o agroturystyce - strona 2 Informacje o agroturystyce - strona 3

Fragment notatki:

25.01.2004 „Podstawy Agroturystyki” - Maciej Przeniecki
„Agroturystyka” - PAP
Plan Wykładu: I. Wprowadzenie czyli dlaczego zajmujemy się agroturystyką ?
Agroturystyka jako zjawisko społeczne - gospodarcze
Podstawowe pojęcia
Agrotur. jako zjawisko badawcze
Zakres i źródła danych
Instytucjonalizacja agrotur.
II. Filozofia agrotur. czyli dlaczego wymyślono agrotur.?
Założenie ideowe
Cechy tur. wiejskiej
Stan rozwoju i perspektywy tur. wiejskiej
III. Geneza i rozwój agrotur. w Europie czyli gdzie narodził się agrotur.?
Początki agrotur.
Przegląd regionalny na tle rozwoju społeczno - gospodarczego wsi i peryferiów w europie
Zróżnicowanie przestrzenne usług agrotur. na kontynencie.
IV. Rozwój agrotur. w Polsce czyli historia tur. wiejskiej
Rys historyczny
Agrotur. a rozwój społ. - gosp. obszarów wiejskich w Polsce
Agrotur. w Polsce a rozwój tur.
V. Uwarunkowania rozwoju agrotur. w Polsce czyli dlaczego jest tak jak jest ?
warunki geograficzne
- // - ekonomiczne
- // - społeczne
- // - polityczno - planistyczne
- // - prawno - administracyjne
VI. Stan i zróżnicowanie przestrzenne agrotur. w Polsce czyli dlaczego agrotur. gdzieś jezt a gdzieś jej nie ma ?
Wielkość bazy agro tur.
Typy agrotur.
Zróżnicowanie przestrzenne agrotur.
VII. Rodzaje usług agrotur. czyli czym chata bogata
Produkt agrotur.
Podstawowe formy usług
Formy uzupełniające
Konkurencyjność
VIII. Pomoc finansowa
Dworactwo wiejskie
Udział w organizacjach i stowarzyszeniach agroturystycznych
Marketing i promocja
Cechy turystyki: dobrowolność
różne cele - wypoczynkowe, urlopowe. Nie ogranicza się tylko do celów wypoczynkowych
zjawisko egalitarne
Na początku tur. podróżowali
najbogatsi
kupcy
duchowni
żołnierze
Rozwój tur. masowej to XIX w. 1898 r - rozpoczęło się wysyłanie widokówek z wycieczek (Grissów) Od tego czasu tur. jako zjawisko społeczne. 1992 r - światowa konferencja uchwaliła dokument zwany Agendą 21, dotyczy planu ochrony zasobów naturalnych świata
Lata 90-te - powstały raporty środowiskowe, które doprowadziły do zwołania w 1992 r Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro. Uchwalono dokument Agenda 21. Ten dokument dotyczy planu ochrony zasobów naturalnych świata. Tam pojawiło się hasło „zrównoważonego rozwoju”

(…)

… zadaniach.
1. Planowanie holiotyczne (całościowe, kompleksowe)
partnerstwo pomiędzy poszczególnymi sektorami, które skalałoby rolnictwo, turystykę
ochronę środowiska i leśnictwa, powiązania pomiędzy planowaniem przestrzennym, planowaniem w ramach danego przedsiębiorstwa i ochrony środowiska
powiązania pomiędzy działaniami i planami na skalę krajową, regionalną i lokalną
2. Zachowanie podstawowych procesów…
… sprawcy za degradację przyrody, obojętnie czy jest to podmiot gospodarczy czy osoba prywatna
zasada regionalizacji - wprowadzenie uprawnień dla samorządów terytorialnych i lokalnych organów administracji rządowej do tworzenia własnej polityki ekologicznej i wyznaczania priorytetowych celów.
zasada wspólnego rozwiązywania globalnych problemów ekologicznych - wspólne podejmowanie wysiłków w skali…
… w hierarchii potrzeb) Jest tak od początku lat 60-tych.
Z gosp. turystyczną na świecie związana jest liczba 12
Przemysł tur. wytwarza 12% światowego produktu brutto.
Wydatki na tur. stanowią 12% ogólnych wydatków na świecie
W przemyśle tur. pracuje co 12-ty człowiek (7,5 - 8%)
Gospodarka turystyczna zawiera w sobie wszystko to co zawiera przemysł tur., oraz logistykę, ubezpieczenia, usługi bankowe…
… na świecie. Stwarza warunki do poprawy estetyki miejscowości, podstawowy wpływ na środowisko poprzez inwestycje infrastrukturalne.
Siedem zasad realizacji polityki ekorozwoju
zasada praworządności - takie prawo, aby jego przepisy mogły być egzekwowane
zasada likwidacji zanieczyszczeń u źródła - ograniczenie wytwarzania zanieczyszczeń, zamykanie obiegu materii (recykling), odzyskiwanie energii, oczyszczanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz