Agroturystyka - korzyści dla środowiska

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Agroturystyka - korzyści dla środowiska - strona 1 Agroturystyka - korzyści dla środowiska - strona 2 Agroturystyka - korzyści dla środowiska - strona 3

Fragment notatki:

Korzyści dla środowiska: Wymuszanie zachowań proekologicznych we wszystkich wymiarach
Ochrona przyrody
Zachęcanie do ochrony krajobrazu w tym ochrona siedlisk
Ochrona zabytków i innych form dziedzictwa kulturowego
Koszty dla środowiska: Degradacja środowiska przyrodniczego i kulturowego na skutek zbyt masowej turystyki
Większe zanieczyszczenie środowiska, odpady, zużycie wody, spaliny, itp.
Agroturystyka - jest formą wypoczynku na terenach wiejskich o charakterze rolniczym, opartą na bazie noclegowej, najczęściej również ?, oraz formą aktywności ? związanej z gospodarstwem rolnym i jego ? - przyrodniczym, produkcyjnym oraz usługowym.
Współczesne problemy rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce Struktura użytkowania ziem: Uzytki rolne - 18,2 mln ha (?8%)
Lasy - 9,2 mln ha (29 %)
Pozostałe - 3,9 mln ha (13 %)
Struktura użytków rolnych: Pastwiska 5,7%
Łąki 14,5 %
Odłogi 10,9%
Grunty pod zasiewami 67,3%
Grunty orne 78,2%
Udział poszczególnych grup upraw o ogólnej powierzchni zasiewów: 74,4% zboża
0,3 % strączkowe jadalne
5,3% ziemniaki
7,7% przemysłowe
8,5% pastewne
3,7% pozostałe
Udział powierzchni ogólnej upraw zbożowych : 13,4% jęczmień
9,5% owies
14,3% pszenżyto
17,6% żyto
26,5% pszenica
Żyto i pszenica- wypiek chleba
Jęczmień - kasza, piwo, jest składnikiem pasz trzody chlewnej
Owies- płatki owsiane
Udział powierzchni ziemniaków jest największy w Polsce południowo- wschodniej
Wielka zaraza ziemniaczana w Europie w latach 1844 - 1851 r. przyczyniła się między innymi do masowej migracji ludności z Islandii do Stanów Zjednoczonych; w Galicji do wybuchu powstania chłopskiego w 1842 r.
Polska jest największym producentem malin , jabłek oraz ich przetworów
Część II Suburbanizacja polega na rozwoju obszarów wiejskich położonych w zasięgu oddziaływania dużego miasta. Dodatnie saldo migracji wewn. na wieś (kierunek z miasta na wieś) . Od roku 1990 w Polsce nie ma obowiązku zameldowania. Wskaźnik urbanizacji - udział ludności miejskiej .. ogółu mieszkańców Wskaźnik urbanizacji- udział ludności wiejskiej- najwięcej woj. podkarpackie, śląskie, dolnośląskie
Gęstość zaludnienia na obszarach wiejskich - najwięcej woj. małopolskie, śląskie, podkarpackie
Typy genetyczne wsi w Polsce:
Widlica
Ulicówka- po obu stronach drogi


(…)


____________________________________________________________
Agroturystyka jest formą wypoczynku odbywającego się na terenach wiejskich w charakterze rolniczym, opartą o bazę noclegową lub równoważnym i jego otoczeniem.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjęła definicję gospodarstwa agroturystycznego w swoich gospodarczych programach wsparcia wsi-otoczone są te gospodarstwa, które prowadzą faktyczną działalność rolniczą, a oprócz tego oferują usługi…
… i infrastruktury
Bezpieczny kontakt ze środowiskiem przyrodniczym, poznanie dziedzictwa kultury materialnej i duchowej, rekreacja
Turyści traktowani są indywidualnie
Najczęściej z agroturystyki korzystają:
Rodziny z dziećmi w wieku przedszkolnym
Osoby starsze
Małe grupy zorganizowane

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz