Rolnictwo i struktura produkcji rolnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2037
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rolnictwo i struktura produkcji rolnej - strona 1 Rolnictwo i struktura produkcji rolnej - strona 2 Rolnictwo i struktura produkcji rolnej - strona 3

Fragment notatki:

Intensywność w rolnictwie to wielkość nakładu na 1 ha. Rolnictwo intensywne Dużo nakładu na 1 ha, klasyczne rolnictwo intensywne to Indie oraz Pakistan, jest duży nakład pracy żywej, mała mechanizacja. Podobnie w Holandii, Danii oraz Francji jest intensywne wykorzystanie każdego skrawka ziemi, ale duża mechanizacja.
Rolnictwo ekstensywne Słabo rozwinięte, prymitywne - Afryka, Azja Wsch., Urugwaj, Boliwia. W USA, Kanadzie, Rosji, Kazachstanie rolnictwo jest dobrze rozwinięte ale ze względu na duże zasoby wielkość nakładów jest mała na 1 ha.
Struktura produkcji rolnej Klasyfikacja roślin uprawnych alimentacyjne - rośliny spożywcze, zboża, rośliny strączkowe, warzywa, używki, przyprawy, buraki cukrowe
rośliny pastewne
roś. przemysłowe
kwiatowo-dekoracyjne
Podział wg kryterium agrotechnicznego (jednakowe wymagania glebowe, nakład pracy, płodozmiany):
roś. ekstraktywne - zboża, nie wymagają dużych nakładów pracy ale wyczerpują gleby, nie stanowią dobrego przedplonu roś. intensyfikujące - wymagają dużych nakładów pracy i środków, stanowią dobry przedplon dla następnych roślin, są to; kukurydza, warzywa, ziemniaki, rzepak, słonecznik, len, tytoń, truskawki, mięta, warzywa ogrodowe roś. strukturo-twórcze-motylkowe - tulipany, trawy, seradele, nie wymagają dużych nakładów pracy, środków, poprawiają strukturę gleby, są bardzo dobrym przedplonem.
W Polsce występuje ekstensyfikacja produkcji rolnej, oznacza to, że coraz większy udział w strukturze zasiewów mają roś. ekstraktywne, ze względu na stosowanie nawozów sztucznych.
Udział powierzchni poszczególnych grup upraw w ogólnej powierzchni zasiewów. strączkowe jadalne 0,4%
ziemniaki 7,5%
roś. przemysłowe 7%
roś. pastewne 5,2%]
zboża 77,1%
pozostałe 2,8%
Ryż i pszenica na świecie funkcjonują w formie nadwyżek. Stąd najwięksi producenci nie zawsze są największymi eksporterami.
Chiny - największy producent i importer ryżu
USA - największy eksporter ryżu
Siedem podstawowych gatunków roślin uprawnych: pszenica
ryż
kukurydza
jęczmień
żyto
owies
proso i sorgo
Europa - pszenica
Ameryka Płn. - pszenica
Ameryka Płd. - kukurydza, pszenica
Afryka - proso, sorgo
Azja - ryż
Australia - pszenica
Roś. bulwiaste Ziemniaki, bataty, rzepak, dostarczają skrobię, zajmują drugie miejsce po zbożach. Ziemniaki charakterystyczne są dla strefy umiarkowanej, wzrasta ich produkcja z przeznaczeniem na paszę. Najwięksi producenci: Chiny, Rosja, Polska, USA.


(…)

…, konopie
Największą powierzchnię upraw z roś. oleistych zajmuje soja. Niewielką - roś. włókniste (stan. 3% światowych zasiewów) Areał upraw roś. włóknistych jest coraz mniejszy.
Największy udział ma bawełna, stan. 80% zasiewów. Uprawiają: Chiny, USA, Indie, Pakistan. Bawełna traci na znaczeniu bo wchodzą włókna sztuczne)
Drzewo kapokowe - to doskonały, jedwabisty, wełnisty materiał izolacyjny, wypychane są nim kamizelki ratunkowe.
Papirus - pochodzi z Afryki - służył do wytwarzania żagli, używany w starożytnym Egipcie.
Konopie
Roś. włóknista, oleista, narkotyk. Stanowi bardzo dobry lek w chorobach nerwowych - haszysz, pochodną haszyszu jest marihuana - z konopi. Fajka wodna - nargila
Mak
Roś. oleista, lek (opium z soku mlecznego), opium - narkotyk, stężony mleczny jego sok zawiera alkaloidy. W starożytnej Grecji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz