Planowanie przestrzenne-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2198
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Planowanie przestrzenne-wykład - strona 1  Planowanie przestrzenne-wykład - strona 2  Planowanie przestrzenne-wykład - strona 3

Fragment notatki:

Planowanie przestrzenne . Wykład I Polityka przestrzenna- wymiar lokalny.
Polityka przestrzenna- usystematyzowane oddziaływanie władz publicznych (rządowych i samorządowych) na przestrzenne zachowanie podmiotów gospodarujących na danym obszarze.
Podmioty gospodarujące- wszystkie podmioty prowadzące gospodarkę przestrzenna (gospodarstwo domowe, podmioty gospodarcze, instytucje)
Na poziomie lokalnym polityka przestrzenna jest określana w studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego.
Polityka przestrzenna:
Obejmuje:
- sterowanie rozwojem przestrzennym
- inicjowanie rozwoju przestrzennego
Podstawowe komponenty:
- polityka lokalizacyjna
- polityka obrotu nieruchomości
- polityka inwestycyjna
Określenie polityki powinno zawierać:
- cele
- zadania wynikające z celów
- priorytety działań, kolejność, możliwości finansowe
- narzędzia i środki realizacji ( instrumenty)
Instrumenty polityki przestrzennej- definicja
Narzędzia, za pomocą których podmioty gospodarki przestrzennej mogą realizować swoje zamierzenia. Typ Funkcje Przykłady Regulacja
Ramy prawne i administracja
- akty prawne
- standardy
- plany
- podziały geodezyjne
- decyzje administracyjne
Zarządzenia makroekonomiczne
Sterowanie pośrednie( zamiana uwarunkowań ekonomicznych)
- subwencje, ulgi, opłaty
- podatki
- kredyty, obligacje
- programy finansowe
Instytucja
Delegowanie uprawnień władzy publicznej nowym jednostka organizacyjnym
- agencje rozwoju( lokalnego, regionalnego, miejskiego)
-agencje do spraw zagospodarowania ternu
- banki rozwoju
- ośrodki pomocy technicznej
Planowanie rozwoju
Tworzenie podstaw rozwoju przestrzennego ( wizja, strategia)
- plany, programy rozwoju
- plany działań
- studia i projekty urbanistyczne
Marketing urbanistyczny
Stymulowanie rozwoju przestrzennego wiedza- korporacja
- analizy rynkowe
- segmentacja rynku
- kształtowanie produktu miejscowego
- promocja, reklama
- oferty lokalizacyjne
Informacja i komunikacja
Wspomaganie polityki przestrzennej
- bazy danych
- rejestry, katastry, rejestry zabytków
- monitoring rozwoju przestrzennego
- SIT ( system informacji o terenie)
-GIS


(…)

… (czyste i odnawialne źródła energii np. w transporcie publicznym)
Cele:
-uwzględnienie powiązań funkcjonalno-przestrzennych (w mieście oraz między miastem a otoczeniem)
-spójność miasta
-wysoka jakość życia
-eliminowanie izolacji części miasta
-wzmacnianie specyfiki zabudowy
-przeciwdziałanie uniformizacji
Działania:
-projektowanie urbanistyczne chroniące przestrzeń publiczną
-rewitalizacja…
…- bardzo duże)
Napływ ludności w cyklu dziennym w relacji do ludności zamieszkałej
Wg. Kryterium ekonomicznego:
Mapy cen ziemi lub wskaźników ekonomicznych:
-ceny 1 m² gruntu
-wartość czynszu (cena wynajmu 1 m²)
-wartość sprzedaży usług
Problemy rozwoju obszarów centrów (śródmieść)- konflikty:
Funkcjonalne:
Wypieranie mieszkańców przez usługi (renta gruntowa, warunki życia)
Uciążliwość komunikacyjna
Społeczne:
Zaniki przestrzeni społecznych (przestrzeń sąsiedzka)
Odmienność oczekiwań społecznych (mieszkańcy, a „przybysze”)
Przestrzeń publiczna, a przestrzeń komercyjna
Kulturowe:
Wymiana zabudowy
Zanikanie wartości historycznych
Kultura masowa, a kultura „wysoka”
Tendencje przekształceń obszarów centrów (śródmieść):
Struktura funkcjonalna:
Wzmocnienie funkcji centralnych
Koncentracja instytucji usługowych…
… ( silniejsza rola powiązań między elementami układu, niż znaczenie samych elementów układu)
Struktura przestrzenna miejscowości (miasto)
Struktura przestrzenna:
Prawna: - podział administracyjny
Funkcjonalna:
- centrum
- dzielnice,
- strefa zewnętrzna
- system transportu
- system inżynieryjny
Społeczna:
- przestrzeń publiczna
- przestrzenie grupowe
- przestrzeń prywatna
Fizjonomiczna:
- rejony i obszary…
… akademickiej w centrach miasta wpływa na:
- przestrzeń społeczną
- natężenie i kierunki wewnątrz miejskich przepływów migracyjnych
- przestrzeń kulturową
- specyficzne formy przestrzeni ekonomicznej
- innowacyjność i przedsiębiorczość lokalną
- przestrzeń publiczną
Przestrzeń społeczna:
- przestrzeń publiczna
- przestrzeń grupowa
- przestrzeń prywatna
Zbiorowość mieszkańców tworzy wspólnotę poprzez…
… użytkowania ziem rolnych przez os. Fizyczne i prawne
Organizacja obszarów zamieszkałych przez ludność rdzenną (Północ, Syberia, Daleki Wschód) w celu zapewnienia ich tradycyjnego trybu życia
Gospodarka przestrzenna (zagadnienia)
Akty prawne
Konstytucja
Kodeks Cywilny, Podatkowy, Mieszkaniowy, Wodny, Leśny
Kodeks Ziemski
Kodeks Urbanistyczny (Generalny Plan, Regulamin zagospodarowania i zabudowy terenu)
UF…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz