Wykład - planowanie przestrzenne jako instrument polityki lokalnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - planowanie przestrzenne jako instrument polityki lokalnej - strona 1 Wykład - planowanie przestrzenne jako instrument polityki lokalnej - strona 2

Fragment notatki:

Wykład VIII
28 maja 2013
Temat: PLANOWANIE PRZESTRZENNE JAKO INSTRUMENT POLITYKI LOKALNEJ
1. Polityka przestrzenna:
 Polityka odnosząca się do całości zagadnieo rozwoju i zagospodarowania przestrzennego
lub do wybranych kwestii przestrzennych szczególnie znacząco rzutujących na procesy
rozwoju i zagospodarowania przestrzennego
 Polityka prowadzona na każdym poziomie decyzyjnym organizacji administracji
publicznej; od polityki przestrzennej paostwa do polityki przestrzennej gminy
Komentarz: Polityka przestrzenna i polityka regionalna to nie to samo.
Polityka regionalna- rząd chce pomóc różnym regionom, jest prowadzona w regionie (intra
regionalna- wewnątrz regionu).
Widzenie przestrzeni jak ją inaczej urządzid- polityka przestrzenna; może byd prowadzona na
różnych poziomach (np. polityka transportowa)
2. Rodzaje polityk przestrzennych- wybrane przykłady:
 Polityka osadnicza (osadnictwa) - w Polsce nie jest prowadzona
 Polityka miejska (urbanistyczna) – dopiero się w Polsce rozwija (krajowa polityka
miejska w regionie)
 Polityka metropolitalna – jest nastawiona na rozwijanie potencjałów metropolitalnych
(głównie infrastruktura)
 Polityka transportowa
 Polityka mieszkaniowa – polityka społeczna, ma wymiar lokalny
 Polityka środowiskowa (ochrony środowiska)
 Polityka rozwoju (przekształceo) obszarów wiejskich
Polityka turystyczna
 Polityka…. (i inne)
FOM- funkcjonalny obszar miejski
3. Instrumenty polityki narodowej (krajowej):
Istota i treść
instrumentu
Zasięg przestrzenny
Typy instrumentów
Założenia kierunkowe
narodowej polityki
przestrzennej
Preferowany typ
rozwoju
Główne cele polityki
przestrzennej
Terytorium całego kraju, z wyznaczeniem
obszarów lub sektorów wymagających
szczególnej interwencji
Krajowe perspektywy
przestrzenne oparte o
studia prospektywne
Polityki przestrzenne
Plany/ programy sektorowe
Rodzaje instrumentów:
 Polityki narodowej (krajowej)
 Sektorowe
 Ramowe
 Regulacyjne
4. Instrumenty strategiczne:
Istota i treść instrumentu
Zasięg przestrzenny
Typy instrumentów
Wzorce rozwoju przestrzennego
w wybranych sferach
Specjalizacja funkcjonalna
wyróżnionych obszarów
Spodziewane efekty rozwoju i
zmian przestrzennych
Regiony administracyjne
Regiony funkcjonalne
Obszary metropolitalne o
znaczeniu narodowym
Makroregiony i makrostrefy
Polityki przestrzenne jako
instrumenty kierunkowe
Plany/studia
zagospodarowania
przestrzennego
Instrumenty sektorowe
W Wielkiej Brytanii nie występuje administracja regionalna - nie istnieje władza wojewódzka,
wszystkim zarządza władza centralna, jednak istnieje coś takiego jak podziały funkcjonalne/regiony
Planowanie przestrzenne Strona 1
wszystkim zarządza władza centralna, jednak istnieje coś takiego jak podziały funkcjonalne/regiony
funkcjonalne.
5. Instrumenty ramowe:
Istota i treść instrumentu
Zasięg przestrzenny
Typy instrumentów
Plany zagospodarowania przestrzeni
Kryteria lokalizacji inwestycji i regulacji
zagospodarowania przestrzennego
Przestrzenie lokalne,
miasta i

(…)

… Nowego Jorku)
8. Zoning- cele:
 Zmniejszenie zatłoczenia ulic
 Zapewnienie bezpieczeostwa w przypadku pożarów, paniki i innych zagrożeo
 Zapewnienie użytkownikom zabudowanej przestrzeni dostępu do powietrza, światła,
krajobrazu
 Podniesienie dobrobytu i jakości zamieszkania
 Ochrona krajobrazu i terenów otwartych
 Przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji ludności
 Zapewnienie dostarczania usług publicznych
 Zapewnienie ładu przestrzennego
9. Rodzaje stref/ zoningu:
Family zones/zoning
 Large lot zoning
 Spot zoning
 Floating zoning
 Downzoning vs upzoning
 Cluster vs standard zoning
 Special district zoning
Planowanie przestrzenne Strona 2

… instrumentów
Plany zagospodarowania przestrzeni
Kryteria lokalizacji inwestycji i regulacji
zagospodarowania przestrzennego
Przestrzenie lokalne,
miasta i zespoły osadnicze
Miejskie strefy
funkcjonalne
Przestrzenie
zagospodarowywane od
nowa
Plany ogólne
zagospodarowania
przestrzennego
Schematy
zagospodarowania
przestrzennego
Plany renowacji miast
Istota i treść instrumentu
Zasięg przestrzenny
Typy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz