Polityka przestrzenna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2135
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka przestrzenna - strona 1 Polityka przestrzenna - strona 2 Polityka przestrzenna - strona 3

Fragment notatki:


Ważne   właściwości   decydentów   w   przypadku regulacji   interwencyjnych •   Wiedza •   Odwaga   (działanie   na granicy   ryzyka) •   Etyka   (nie uleganie   propozycjom   korupcyjnym) Ich   brak   może   być   tragiczne w   skutkach   dla całego   systemu. Polityka   przestrzenna Polityka   przestrzenna   - świadoma   i celowa   działalność   podmiotów   państwa,   zmierzająca   do wyznaczania   celów   społeczno-gospodarczych   i uruchamiania   środków   powodujących   ich   realizację,   z uwzględnieniem   potrzeb   i możliwości   różnych   części   kraju   (rozmieszczenia   przestrzennego). Filary   konstytuujące   politykę   przestrzenną •   Podmiot •   Cele •   instrumenty Świadoma   działalność:   program. Podmiot W   Polsce:   wszystkie   poziomy   administracji   publicznej. •   Na  poziomie   gminnym -   samorząd   gminy ○   Władza   stanowiąca:   Rada gminy ○   Organ   wykonawczy:   Wójt/burmistrz/prezydent •   Na  poziomie   powiatu   - samorząd   powiatu ○   władza   stanowiąca   - rada   powiatu ○   organ   wykonawczy   -  zarząd  powiatu •   Na  poziomie   województwa   - samorząd   województwa ○   Władza   stanowiąca   - sejmik ○   Organ   wykonawczy •   Na  poziomie   kraju Wojewoda   jest   podmiotem   polityki   przestrzennej   na   szczeblu   krajowym   (odpowiada   za  działania   w terenie).   Nie  jest   jednak   podmiotem   pol.   Przestrz.   Na   poziomie   województwa. Działy   administracji   rządowej   związane z   polityką   przestrzenną: •   Budownictwo,   gospodarka   przestrzenna i   mieszkaniowa ○   Architektura ○   Budownictwo ○   Nadzór   architektoniczno-budowlany ○   Zagospodarowanie   przestrzenne ○   Wspieranie   mieszkalnictwa ○   Gospodarki   nieruchomościami ○   Polityka   miejska ○   etc •   Rozwój   regionalny ○   Jeszcze   więcej… Ministerstwo   Transportu,   Budownictwa   i Gospodarki   Morskiej   i Ministerstwo   Rozwoju   Regionalnego są   za to   odpowiedzialne. W   chwili   obecnej: •   Długookresowe ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz