Podstawy planowania przestrzennego

note /search

Cele planowania przestrzennego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy planowania przestrzennego
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2212

Cele   planowania   przestrzennego • • • • Racjonalne   gospodarowanie   przestrzenią Ład   przestrzenny,   funkcjonalność   przestrzeni Zabezpieczanie   wartości   środowiska   przyrodniczego   i kulturowego Zabezpieczanie   war...

Polityka przestrzenna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy planowania przestrzennego
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2660

Ważne   właściwości   decydentów   w   przypadku regulacji   interwencyjnych •   Wiedza •   Odwaga   (działanie   na granicy   ryzyka) •   Etyka   (nie uleganie   propozycjom   korupcyjnym) Ich   brak   może   być   tragiczne w   skutkach   dla całego   systemu. Polityka   przestrzenna Polityka  ...

Przestrzeń jako specyficzny czynnik wytwórczy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy planowania przestrzennego
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2030

Przestrzeń   jako   specyficzny   czynnik   wytwórczy Czynniki   rozwoju   -   ziemia,   kapitał,   praca,   przestrzeń. Każda działalność   człowieka   angażuje  na   zasadzie wyłączności   jakąś   cząstkę   przestrzeni. Stawiając   biurowiec...

System planów i studiów zagospodarowania przestrze

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy planowania przestrzennego
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1680

System   planów   i   studiów   zagospodarowania   przestrzennego •   Na   szczeblu   krajowym ○   Koncepcja   Przestrzennego   Zagospodarowania   Kraju •   Na   szczeblu   wojewódzkim ○   Plan   Zagospodarowania   Przestrzennego   Województwa •   Na   szczeblu   gminnym ○   Studium   Uwarunkowań...

Elementy planu zagospodarowania przestrzennego- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Podstawy planowania przestrzennego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1393

Elementy planu zagospodarowania przestrzennego art. 6 ustawa, etapy opracowania Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Planowanie miejscowe - działalność polegająca na sporządzaniu planów dla gm. i miast (tereny wiejskie - wszelkie tereny nie znajdujące się w granicach adm. miast, zajmują 21 mln ha pow. k...

Jednostki osadnicze- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Podstawy planowania przestrzennego
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2142

Jednostki osadnicze, struktura osadnictwa w Polsce. Jedn. osadnicza - skupienie budynków mieszkalnych stanowiące wraz z powiązanymi z nimi urządzeniami produkcyjnymi i usługowymi wyodrębnione środowisko życia ludności. System osadniczy zb powiązanych ze sobą funkcjonalnie jedn osad. Kryterium f...

Koncepcja rozwoju- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Podstawy planowania przestrzennego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 917

Koncepcja rozwoju. Strategia rozwoju i polityki przestrzennej gminy. II-gim etapem SUiKZP jest sformułowanie koncepcji rozwoju danej gminy. Na nią składają się następujące etapy prac: a) sformułowanie celów rozwoju gminy b) ustalenie wariantów strategii rozwoju c) Wybór strategii rozwoju gminy...

Nośność monetarna- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Podstawy planowania przestrzennego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 812

Nośność monetarna bieżącego zatrudnienia nośności technologicznej. Nośność monetarna - określa liczbę osób, która znajdzie zatrudnienie w rolnictwie i będzie osiągała wynagrodzenie nie gorsze od osób, które pracują na terenie tej gminy poza rolnictwem. Z=D / p. D-dochód z pracy w rolnictwie w...

Obszary prawnie chronione- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Podstawy planowania przestrzennego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1148

Obszary prawnie chronione – ustawa. Ochrona środowiska w plan. przest. 1. Elementy środowiska na które ustalenia planu mogą mieć wpływ : + gleba, + powietrze atmos., + klimat, + świat zwierzęcy i roślinny, + krajobraz, + wody podziemne. Określenie formy i skali kartograficzne na mapie w skali ...

Standardy funkcjonalne i standardy dotyczące zagospodarowania przestrz...

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Podstawy planowania przestrzennego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

standardy funkcjonalne i standardy dotyczące zagospodarowania przestrzennego gmin stosowane w planie miejscowym. Podstawowe standardy planistyczne stosowane w planowaniu miejscowym. Standardy planistyczne to 4 grupy: 1 GRUPA - standardy wykorzystania przestrzeni. Wyróżnia się tu wskaźnik pow. t...