Cele planowania przestrzennego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2156
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cele planowania przestrzennego - strona 1 Cele planowania przestrzennego - strona 2 Cele planowania przestrzennego - strona 3

Fragment notatki:


Cele   planowania   przestrzennego • • • • Racjonalne   gospodarowanie   przestrzenią Ład   przestrzenny,   funkcjonalność   przestrzeni Zabezpieczanie   wartości   środowiska   przyrodniczego   i kulturowego Zabezpieczanie   wartości   ekonomicznych   wartości Racjonalne   gospodarowanie   przestrzenią Podmiot   dokonuje   takiej   alokacji   ograniczonych   zasobów,   które   optymalizują   korzyści,   jakie   z   tego czerpie •   Przestrzeń   - dobro   limitowane   (a skoro   tak,   to   musi   być   pod   szczególną   troską) •   Trudność   reprodukcji •   Klasyfikacja   aktywności   społeczno-gospodarczej   z   punktu   widzenia   "przestrzennochłonności" ○   Wytwórcza   i wydobywcza   (punktowa,   liniowa,   powierzchniowa)    Górnictwo    Przemysł    Rolnictwo ○   Rekreacyjna ○   Komunikacyjna ○   Mieszkaniowa ○   Prewencyjna   -  np.  zabezpieczenia   przeciwpowodziowe •   Rozdysponowanie   przestrzeni   pod   różne   kierunki   aktywności   społeczno-gospodarczej, osiedleńczej ○   Wielkość   i   kształt   działek   pod   różne   formy   zagospodarowania ○   Kwestie   prawa   własności •   Projektowanie   kompozycji   przestrzennych   z   różnych   form   zagospodarowania ○   Mieszkaniowa,   przemysłowa,   usługowa,   rekreacyjna,   itd. ○   Uwzględnienie   sąsiedztwa   w aspekcie   relacji   wzajemnych   interakcji   (konfliktowość, neutralność,   synergia) MPZP Prawo   własności   i   ograniczenia   w   jego   wykonywaniu Blablabla było   już   wcześniej. Skutki   finansowe   planowania   miejscowego •   W   szerokiej   interpretacji ○   Wynikające   z   uchwalenia   planu   miejscowego   (koszty,   dochody) ○   Wynikające   z   realizacji   publicznych i   prywatnych   inwestycji   przewidzianych   planem (elementów   zagospodarowania;   koszty,   dochody) ○   Wynikające   z   następstw   funkcjonowania   zaprojektowanej   planem   kompozycji przestrzennej   (urbanistycznej)   (koszty,   dochody) •   W   wąskiej   interpretacji ○   Skutki   dla   budżetu   gminy   uchwalenia   mpzp    Wynikające   z   ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz