Kierunki zagospodarowania-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kierunki zagospodarowania-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Kierunki zagospodarowania - wskazuję w jakim kierunku ma zmierzać planowanie i zagospodarowanie na danym terenie.
Art. 9 - 13.
Stadium uwarunkowań jest obowiązkowe dla każdej gminy. Stadium opracowuje się tylko dla całej gminy. Natomiast miejscowy plan zagospodarowania fragmentu mogą być sporządzone. Nie może być niezgodności między studium uwarunkowań a planami zagospodarowań. Studium nie jest aktem planu miejscowego tj. nie można na jego podstawie wydawać zezwoleń na budowę.
Potrzeby i możliwości rozwoju gminy - wynikają z dokumentów strategicznych, określają one cele, misje, priorytety dla rozwoju gminy.
Studium zawiera:
wszystko co wynika z uwarunkowań
część graficzna i opisowa
art.10 ust.2
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28 kwietnia 2004 w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy.
Procedura uchwalania.
Atr.11 - bardzo zbliżony do procedury miejscowego planu zagospodarowania.
Plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego:
nie jest dokumentem obowiązkowym
nie istnienie mpzp bardzo wydłuża i komplikuje procedurę realizacji inwestycji
miejscowe plany i studium można znaleźć w dzienniku urzędowym województwa
MPZP = plan lokalny:
art.14
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26. 08.2003 w sprawie wymaganego zakresu projektu MPZP
MPZP musi być zgodny ze studium
MPZP nie tworzy się dla terenów zamkniętych
Na MPZP mogą być wydawane pozwolenia na budowę
Art.36, 37.
Mowa o sytuacji, gdy użytkowanie naszą własnością jest utrudnione lub niemożliwe. Wyjście z sytuacji opisuje art.36, gdzie wymieniono do czego ma prawo własności w wyżej opisanej sytuacji.
Wartość nieruchomości spada gdy:
w pobliżu miejscowości są uciążliwe dla środowiska zagospodarowania, np. wysypisko śmieci
zmiana przeznaczenia zagospodarowania danego terenu
Właściciel może domagać się odszkodowania jeżeli wartość działki spadnie. Jeżeli nie skorzystał z tych wariantów z art. 36 i sprzedał działkę w ciągu 5 lat może domagać się zwrotu wartości przed zmianą planu a wartości po zmianie planu.
Opłata planistyczna - art. 10:
pobierana w sytuacji, gdy zmianie ulega wartość naszej własności.
Planowanie na szczeblu wojewódzkim.
Strategia Rozwoju Regionalnego:
składa się z 3 elementów
do roku 2020
I część - diagnoza dotyczy stanów środowiska przyrodniczego, ludności, gospodarki, pozostałe elementy jakie mogą znaleźć się w danym województwie
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz