System planów i studiów zagospodarowania przestrze

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1666
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System planów i studiów zagospodarowania przestrze - strona 1 System planów i studiów zagospodarowania przestrze - strona 2 System planów i studiów zagospodarowania przestrze - strona 3

Fragment notatki:


System   planów   i   studiów   zagospodarowania   przestrzennego •   Na   szczeblu   krajowym ○   Koncepcja   Przestrzennego   Zagospodarowania   Kraju •   Na   szczeblu   wojewódzkim ○   Plan   Zagospodarowania   Przestrzennego   Województwa •   Na   szczeblu   gminnym ○   Studium   Uwarunkowań   i Kierunków   Zagospodarowania   Przestrzennego   Gminy ○   Miejscowy   Plan   Zagospodarowania   Przestrzennego Powyższe   plany  muszą   być   opracowane   (ustawa   do   tego   zobowiązuje).   Nie   ma   obowiązku opracowywania   planów   dla   powiatu. Tryb   przygotowywania   i   uchwalania   planów   i   studiów   przestrzennych Podmiotami   planów   terenowych   są:   władze   samorządowe   województwa   lub   gminy Etapy: 1.   Podjęcie   uchwały   o   przystąpieniu   do   opracowywania   (sejmik,   rada) 2.   Podanie   do  publicznej  wiadomości   (cel,   zasięg   ogłoszenia)   - w gazetach,   internecie,   etc. 3.   Zawiadomienie   na piśmie   o   podjęciu   uchwały   instytucje   i organy   właściwe   do  uzgadniania  i opiniowania 4.   Sporządzenie   projektu   - dość   kosztowny   etap;   na koniec   musi   być   opublikowany 5.   Opiniowanie   i  uzgadnianie  projektu 6.   Ogłoszenie   o   sporządzeniu   projektu   i wyłożeniu   go  do  publicznego  wglądu   (dotyczy   planów gminnych) 7.   Rozpatrzenie   uwag zgłoszonych   do   projektu 8.   Uchwalenie   planu Istotne   naruszenie   trybu   prowadzi   do   nieważności   uchwały Różnica   między   uzgadnianiem   a   opiniowaniem •   Uzgadnianie   musi   mieć   pozytywny   finał, aby   plan   mógł   być   uchwalony •   Nawet   negatywna   opinia   nie   blokuje   uchwalania   planu Gmina Studium   Uwarunkowań   i   Kierunków   Zagospodarowania   Przestrzennego   Gminy Charakter   planu •   Każda gmina   w   Polsce   musi   posiadać   ten   plan. •   Obejmuje   cały   obszar   gminy •   Plan   strategiczny   (wymaga   przełożenia   na plan   wykonawczy)   - podejście   selektywne   - pokazuje   główne   osie   rozwoju   gminy,   koncentruje   się   na najważniejszych   elementach •   Jest   ważny   aż   do   jego   zmiany   (nie   obejmuje   dat) •   Ma   charakter

(…)

… oraz środków łączności, także dopływu światła dziennego do pomieszczeń
przeznaczonych do pobytu ludzi
• Ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i
promieniowanie
• Ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleby.
Zalety i wady posiadania MPZP
Zalety Wady
• Przyspieszenie procedury związanej z uzysaniem
pozwolenia na budowę
• Uniknięcie korupcji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz