Dokumenty planistyczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2541
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dokumenty planistyczne - strona 1

Fragment notatki:

Dokumenty planistyczne obowiązujące w polskim systemie planowania Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju wizja stanu zagospodarowania kraju sformułowana na określony czas jest dokumentem wiążącym dla organów administracji publicznej koncepcja ta powinna stanowić punkt wyjścia dla prac planistycznych na wyższym poziomie organizacji terytorialnej kraju (województwo, gmina) Plan zagospodarowania przestrzennego województwa bierze pod uwagę założenia koncepcji polityki przestrzennej kraju ogólny model zagospodarowania regionu. jest aktem kierownictwa wewnętrznego - co odnosi się głównie do gminy, która musi brać pod uwagę założenia tego planu przy opracowywaniu własnych dokumentów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego bierze pod uwagę założenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa jedno z opracowań planistycznych na poziomie lokalnym, sporządzane w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego musi uwzględniać koncepcje polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, plan zagospodarowania przestrzennego województw, studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego, strategię rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i województw, jest instrumentem realizacji polityki przestrzennej gminy, a jednocześnie jednym dokumentem planistycznym mającym tak wysoką rangę prawną, jak akt prawa miejscowego, Decyzja o warunkach zabudowy: Dokument wystawiany jest gdy niema MPZP. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz