Zakres pojęcia-gospodarka przestrzenna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2051
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakres pojęcia-gospodarka przestrzenna - strona 1 Zakres pojęcia-gospodarka przestrzenna - strona 2

Fragment notatki:


Zakres pojęcia: Gospodarka przestrzenna Gospodarka przestrzenna, jako gospodarka odległością - im dalej tym intensywność maleje:
- rola odległości w kształtowaniu procesów rozwoju społeczno-ekonomicznego (dojazdy do pracy)
- w modelach przestrzennych
Gospodarka przestrzenna, jako problematyka użytkowania ziemi : jest zróżnicowana, brakuje przestrzeni, jest użytkowana na różny sposób, brakuje przestrzeni o danych cechach, dlatego trzeba ja dobrze gospodarować, np. Kobierzyce - najlepsze gleby, potrzebna jest zgoda ministra, powstało ogromne centrum. Gospodarka przestrzenna, jako gospodarka zasobami środowiska przyrodniczego :
- nowa dziedzina gospodarki przestrzennej
Surowce:
- powszechnie występujące
- ściśle zlokalizowane
- czyste
- tracące na wadze
* lokalizacja złóż węgla kamiennego
Gospodarka przestrzenna, jako gospodarka regionalna :
- podstawowa jednostka odniesienia- region
- bardzo obszerna
Gospodarka przestrzenna, jako problematyka organizacji przestrzennej rozwoju społeczno-ekonomicznego - różne komponenty mogą mieć różne organizacje, ale dążą do tego, aby był ład Gospodarka przestrzenna a przestrzenne zagospodarowanie kraju :
- sprzężenie zwrotne ( Gospodarka przestrzenna wpływa na przestrzenne zagospodarowanie i odwrotnie) Struktura gospodarki przestrzennej :
- strefa materialna (realna)
* mechanizmy samoregulujące
- strefa regulacji :
* planowanie przestrzenne
* polityka przestrzenna
* mechanizm podejmowania decyzji przestrzennych
- racjonalne kształtowanie struktury przestrzennej Gospodarka przestrzenna - to kształtowanie przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego przez działalność w zakresie:
- planowania przestrzennego
- gospodarki gruntami
- programowania rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej
- programowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego rozwoju gmin, miast i regionów
- ochrona środowiska i ekorozwoju
- łagodzenia regionalnych różnic
Podmioty gospodarki przestrzennej :
- ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2009 r. jest podstawowym aktem prawnym regulującym
- szczegółowe zapisy dotyczą wyłącznie planowania przestrzennego i zagospodarowania przestrzennego Gmina :
- gmina- podstawowe ogniowo polskiego systemu gospodarki przestrzennej
- władze gminy (gospodarz terenu) decyduje o przeznaczeniu terenu na różne formy użytkowania i ustala zasady jego zagospodarowania
- wpływ na gospodarkę przestrzenną wywiera się poprzez zatwierdzenie ,,Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego” i ,,Planu Miejscowego”

(…)

… ,,Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego” i ,,Planu Miejscowego”
Województwo:
- siła władztwa planistycznego jest znacznie mniejsza niż gminy
- podstawowym dokumentem samorządu województwa w sprawach gospodarki przestrzennej- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa - powszechnie nie obowiązuje podmiotów
Kraj (państwo):
- za kierunki zagospodarowania przestrzennego kraju…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz