Lasy Państwowe - strona 3

Zagospodarowanie lasu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1064

wszelkich pojazdów. Miejsca postoju wyznacza się na całym terenie lasów państwowych nie objętych zakazem...

Podatek rolny-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1358

wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych...

Podatek od nieruchomości - przedmiot, stawki

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Podstawy finansów
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1232

, gospodarstw państwowych, lasy państwowe Podmioty zwolnione od podatku: patrz podatek od nieruchomości Zakres...

Księstwo warszawskie - opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1141

lasy państwowe, wobec czego odsetek lasów urządzonych wynosił 53%. W guberni lubelskiej urządzonych...

Nieruchomości rolne - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Małgorzata Skórska
 • Gospodarka nieruchomościami publicznymi
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1169

Państwowe - Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę leśną, gospodarują gruntami i innymi nieruchomościami...

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe- skrypt

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Andrzej Jagielski
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1358

i stojących (wody o nieuregulowanej linii brzegowej); - linie podziałowe na oddziały w lasach państwowych...