Podatek od nieruchomości - przedmiot, stawki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podatek od nieruchomości - przedmiot, stawki - strona 1 Podatek od nieruchomości - przedmiot, stawki - strona 2 Podatek od nieruchomości - przedmiot, stawki - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 7 T.: Podatek od nieruchomości. Podatek od nieruchomości - regulowany ustawą z 1992r. o podatkach i opłatach lokalnych; nowelizacja - 30 X 2002r.
System podatków lokalnych tworzy 8 odrębnych podatków:
Od nieruchomości
Od środków transportowych
Posiadania psa
Inne - oddzielnie, regulują je odrębne ustawy
Podatnicy podatku od nieruchomości: Osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, będące:
właścicielami nieruchomości
posiadaczami nieruchomości
użytkownikami wieczystymi
posiadaczami nieruchomości - własności skarbu państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego
posiadaczami nieruchomości należącej do agencji nieruchomości rolnej bądź też do gospodarstwa państwowego, lasy państwowe
Podmioty zwolnione z podatku od nieruchomości: szkoły wyższe
szkoły
placówki szkolenia nauczycieli (publiczne i niepubliczne)
placówki Polskiej Akademii Nauk
zakłady pracy chronionej
zakłady aktywności zawodowej
jednostki badawczo - rozwojowe
inne podmioty (samorządy) także mogą zostać zwolnione
Właściciel - osoba, która posiada własność, czyli może rozporządzać nieruchomością i czerpać z tego korzyści (zapis w księdze wieczystej)
Posiadasz samoistny - potencjalny spadkobierca, jeszcze bez prawa własności (dzieci po śmierci rodziców)
Użytkownik wieczysty - ustanowiony na 99 lat, jako użytkownik nieruchomości (inny właściciel); płaci się % od wartości
Ustawa w latach 1997 - 1999:
bezpłatne przekształcenie wieczystego użytkownika we właściciela
Obecnie:
obowiązuje przekształcenie odpłatne (można starać się o bonifikatę)
rzeczoznawca ustala wartość wieczystego użytkownika i wartość własności - różnica do zapłaty
Co podlega opodatkowaniu?
Przedmiotem opodatkowania w podatku od nieruchomości są:
grunty
budynki lub ich części
budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Opodatkowaniu nie podlegają: grunty sklasyfikowane jako użytki rolne, grunty zadrzewione, zakrzewione, lasy (z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej)
grunty pod wodami płynącymi, kanałami żeglownymi (z wyjątkiem jezior i gruntów zajętych pod zbiorniki retencyjne lud elektrownie wodne)
nieruchomości zajęte na potrzeby gmin, powiatów, województw (samorząd terytorialny)
grunty i budowle dróg publicznych


(…)

… gospodarczej - 0,62 zł/m2 od gruntów pod jeziorami - 3,38 zł/ha
od pozostałych gruntów - 0,30 zł/m2 od budynków lub ich części:
b. mieszkalne - 0,50 zł/m2 powierzchni użytkowej
b. związane z prowadzeniem działalności gosp. - 17 zł/m2 b. - obrót kwalifikowany materiałem siewnym - 8,6 zł/m2 pozostałe budynki (np. domy letniskowe) - 5,78 zł/m2 budowle - 2%
Podatek rolny od gruntów.
Podatek rolny (od gruntów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz