Nieruchomości rolne Skarbu Panstwa- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nieruchomości rolne Skarbu Panstwa- opracowanie - strona 1 Nieruchomości rolne Skarbu Panstwa- opracowanie - strona 2 Nieruchomości rolne Skarbu Panstwa- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Def. Nieruchomości rolnej wg kodeksu cywilnego: nieruchomościami rolnymi są
nieruchomości które są lub mogą być wykorzystane do prowadzenia działalności wytwórczej
w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej nie wyłączając produkcji
ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.
Prywatyzacja państwowej własności rolniczej w odróżnieniu od prywatyzacji przedsiębiorstw
przemysłowych i handlowych poprzedzona została restrukturyzacją. Nastąpiła koncentracja
systemu zarządzania własnością państwową poprzez oddanie przedsiębiorstw rolnych w …
Agencji Rolnej Skarbu Państwa. Obecna nazwa: Agencja Nieruchomości Rolnej (od 2003).
Prywatyzacja państwowych własności rolnych nastąpiła poprzez utworzenie tzw. Formy
przejściowej tzn. zasobu własności rolnej Skarbu Państwa. Agencja jest państwową osobą
prawną o ogólnokrajowym zasięgu działania z siedzibą w Warszawie + 11 oddziałów
terenowych. Agencja wykonuje prawo własności oraz inne prawa majątkowe na rzecz Skarbu
Państwa, czyli jest osobą prawną prowadzącą cudze sprawy, lecz w własnym imieniu:
1) administrowanie zasobami majątkowymi Skarbu Państwa, użytkowanymi na cele
rolnicze
2) zabezpieczenie majątku Sk.P
3) inicjowanie prac urządzeniowo – rolnych na gruntach sk.p. oraz popieranie
organizowania prywatnych gosp. Rolnych
4) tworzenie i poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych
5) obrót nieruchomościami z zasobu
6) kontrola obrotu nieruchomościami rolnymi (od 2003). Agencja gospodaruje zasobem
własności sk.p. zgodnie z zadaniami wynikającymi z polityki państwa
Zasób wł rolnej Sk.P. tworzą nieruchomości
1) po zlikwidowaniu PGR-ach
2) znajdujące się w użytkowaniu spółdzielni osób fizycznych i prawnych
3) państwowy fundusz ziemi
4) przekazane na podstawie przepisów szczególnych Sk.P dziedziczy gosp. Rolne z
ustawy jeśli nie ma innych spadkobierców
Zgodnie z ustawą istnieją następujące formy zagospodarowania zasobu:
1) sprzedaż
2) oddanie w dzierżawę lub najem
3) wniesienie mienia do spółki
mienie=własność + inne prawa majątkowe = własność rzeczy ruchomych i
nieruchomych, wierzytelności, pieniądze, papiery wartościowe (jedyny przypadek, że
majątek przedsiębiorstwa nie wchodzi do zasobu lecz przekształca się w spółkę
jednoosobową Sk.P). Do 2006 r. utworzono 150 spółek i były to spółki hodowli
zwierząt, roślin o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.
4) przekazanie w trwały zarząd jedn. organizacyjnym nie posiadającym osobowości
prawnej np. szkołom, instytucją wychowawczym itp.
Mienie niezagospodarowane w powyższy sposób może być przekazana na inne cele lub
zgodnie z ustawą odłogowane
Przeznaczenie nieruchomości na inne cele
1) nieodpłatne przekazanie gruntów wchodzących w skład zasobów lasom państwowym
w celu zalesienia. Przekazanie zachodzi w drodze decyzji starosty (musi być to zgodne
z planem zagosp. Przestrzennego)
2) nieodpłatne przekazanie nieruchomości na własność w drodze umowy:
a) gminie na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi
b) osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz