Pytania nieruchomości.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania nieruchomości. - strona 1 Pytania nieruchomości. - strona 2 Pytania nieruchomości. - strona 3

Fragment notatki:

Pytania nieruchomości.
1. Wymień kryteria klasyfikacyjne i odpowiadające im rodzaje nieruchomości:
kryterium
Rodzaj nieruchomości
2. wg prof. L. Kałkowskiego rynek nieruchomości obejmuje
a) uczestników wymiany nieruchomości
b) dotyczy praw własności i/lub praw do korzystania nieruchomością
c) warunki instytucjonalno-prawne nieruchomości
3. Pożytki z nieruchomości to…
dochody z nieruchomości to…
4.Przeniesienie własności nieruchomości może nastąpić w drodze umowy:
a) darowizny
b) sprzedaży
c) zamiany
5. wymień cechy fizyczne i ekonomiczne nieruchomości (co najmniej po 4)
Cechy fizyczne
Cechy ekonomiczne
6. wymień pochodne sposoby nabywania nieruchomości (co najmniej 4):
a)
b)
c)
d)
7. Przedstaw podstawowe fazy i odpowiadające im cechy cyklu koninkturalego rynku nieruchomości:
a)
b)
c)
d)
8. Cele szacowana nieruchomości to m.in. (co najmniej 4):
a)
b)
c)
d)
9. operat szacunkowy to:
a) wynik wyceny nieruchomości
b) wartość nieruchomości
c) jest przygotowany przez rzeczoznawcę majątkowego
10. Główne wady nieruchomości to (co najmniej 4)
a)
b)
c)
d)
11.elastycznośc dochodowa popytu jest dla nieruchomości:
a) 1
c) =1
co oznacza, że…
12. Niedoskonałość rynku nieruchomości wynika m.in. z:
a) cech specyficznych nieruchomości
b) trudności w pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji z tego rynku
c) małej elastyczności popytu i podaży na tym rynku
13. wymień co najmniej po 3 przykłady w ramach dwóch głównych form inwestowania na rynku nieruchomości:
Forma…………. (wymień nazwę) inwestowania na rynku nieruchomości obejmuje: m.in.:
Forma…………. (wymień nazwę) inwestowania na rynku nieruchomości obejmuje: m.in.:
14. Hipoteka to:
a) prawo władania nieruchomością
b) to ograniczone prawo rzeczowe
c) może stanowi (wpisane do księgi wieczystej) zabezpieczenie wierzytelności bankowych


(…)

…) równy
ponieważ…
17. Na czym polega:
a) paradoks Veblena -
b) efekt inflacyjny -
c) paradoks Giffena -
18. Sprzedaż nieruchomości wymaga zawarcia umowy w formie:
a) aktu notarialnego
b) katastru
c) pisemnej pod rygorem nieważności
19. Hipoteka na nieruchomości pozwala wierzycielowi zaspokoi się:
a) niezależnie ad aktualnego właściciela nieruchomości
b) wyłącznie jeżeli aktualny właściciel zaciągnął dług…
… szacowana nieruchomości to m.in. (co najmniej 4):
a)
b)
c)
d)
9. operat szacunkowy to:
a) wynik wyceny nieruchomości
b) wartość nieruchomości
c) jest przygotowany przez rzeczoznawcę majątkowego
10. Główne wady nieruchomości to (co najmniej 4)
a)
b)
c)
d)
11.elastycznośc dochodowa popytu jest dla nieruchomości:
a) <1
b) >1
c) =1
co oznacza, że…
12. Niedoskonałość rynku nieruchomości wynika m.in. z:
a) cech…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz