Rodzaje nieruchomości - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje nieruchomości - wykład - strona 1 Rodzaje nieruchomości - wykład - strona 2 Rodzaje nieruchomości - wykład - strona 3

Fragment notatki:

GOSPO DAROW ANIE NIERUCHO MO ŚCIAMI   WYKŁAD 1  RODZAJE NIERUCHOMOŚCI:  . 1. Nieruchomość gruntowa  - dotyczy części ziemi jako odrębnego podmiotu własności oraz części składowych  gruntu tj. budynków i innych urządzeń trwałe związanych z gruntem a także nasadzeń.  Wyodrębnienie nieruchomości gruntowej wymaga wyodrębnienia zarówno:  a)  fizycznego - poprzez wyznaczenie powierzchni ziemi granicami zewnętrznymi,  b)  prawnego - poprzez określenie podmiotu własności  Wyjątki od supersicies solo credit:  -  budynki i budowle - przepisy  Księgi Wieczystej, które ustanawiają instytucję użytkowania wieczystego,  -  części budynku, własność lokali - pozwalają uczynić lokal przedmiotem odrębnej własności  2.   Nieruchomość budynkowa  - dotyczy budynków, które zostały wzniesione na gruncie: objętym wieczystym  użytkowaniem łub należącym do Skarbu Państwa lub  Gminy przez wieczystego użytkownika i stanowią jego własność.       3.   Nieruchomość lokalowa  - samodzielny lokal mieszkalny lub o innym przeznaczeniu który stanowi odrębną  własność potwierdzoną podpisanym aktem notarialnym i wpisem do Księgi Wieczystej.  PRAWO WŁASNOŚCI:    Właściciel nieruchomości ma prawo do tzw.  Triada Praw:   1.  Posiadania rzeczy, dysponowana nią, czyli objęcia rzeczy w swoje władanie,  2.  Rozporządzanie rzeczą, czyli decydowanie o losach rzeczy,  3.  Korzystanie z rzeczy, czyli czynienia z niej użytku i czerpania z niej korzyści, tzn.:  -  może np. odsunąć inne osoby od korzystania z jego rzeczy,  -  pobierać pożytki i dochody z rzeczy,  RÓŻNICE MIĘDZY POŻYTKAMI A DOCHODAMI:  Pożytki - to naturalne dobra tj. płody i inne rzeczy składowe dające się odłączyć zgodnie z zasadami prawidłowej  gospodarki np. płody rolne, drewno z lasu itp.  Dochody -  pieniężne wynagrodzenia, które przysługują właścicielowi za oddanie korzyści wynikających z prawa  własności innej osobie np. czynsz za lokal użytkowy, opłata za reklamę itp.  Prawo własności właściciela ograniczają:  1.  ustawy,  2.  zasady współżycia społecznego,  3.  społeczno - gospodarcze przestrzeganie prawa (Art. 140 KC)  WSPÓŁWŁASNOŚĆ:    Współwłasność  - to szczególny przykład własności, kiedy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie więcej  niż jednej osobie.  Współwłasność - nie jest osobnym rodzajem własności ale wykorzystaniem własności na tym samym przedmiocie  (nieruchomości) przez kilka osób równocześnie.  Rodzaje współwłasności:  1.  ułamkowa - wyróżniająca udział każdego współwłaściciela w danej rzeczy, 

(…)

… - głównie dotyczy zakupu nieruchomości a nie wynajmu - z reguły nie jest finansowany
kredytem długoterminowym.
5. Uczestnicy transakcji pozarynkowych - dokonywanych bez udziału pieniądza (np. spadek, darowizna, zamiana itp.)
BANKI FINANSUJĄCE NIERUCHOMOŚCI:
Występują 2 grupy banków:
1. banki hipoteczne - zgodnie z ustawą o listach zastawnych i bankach hipotecznych na rynku polskim pojawiły się
banki hipoteczne (np. BPH Bank Hipoteczny, BRE Bank Hipoteczny, Śląski Bank Hipoteczny, NVKredit)
2. banki uniwersalne - działające na zasadach ogólnych
Do tej pory wyraźnie atrakcyjniejsze jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne były banki uniwersalne - pozyskują kapitał z
tańszych źródeł tj. depozytów, stąd też oferowane kredyty mieszkaniowe są tańsze od kredytów w bankach
hipotecznych.
BANKI HIPOTECZNE - dlaczego gorsze warunki:
1. Brak możliwości udzielania kredytów na pełną wartość nieruchomości (bank uniwersalny kredytuje nawet do 120%
wartości mieszkania, co starczało także na pokrycie kosztów sądowych, notarialnych, itp.)
2. Nie możność kredytowania zakupu mieszkania spółdzielczego
3. Stosowanie (konieczność) konserwatywnej zasady wyceny - dużo ostrzejsza niż w bankach uniwersalnych
STOPA ZWROTU:
W długim…
… hipoteczne (np. BPH Bank Hipoteczny, BRE Bank Hipoteczny, Śląski Bank Hipoteczny, NVKredit)
2.
banki uniwersalne - działające na zasadach ogólnych
Do tej pory wyraźnie atrakcyjniejsze jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne były banki uniwersalne - pozyskują kapitał z
tańszych źródeł tj. depozytów, stąd też oferowane kredyty mieszkaniowe są tańsze od kredytów w bankach
hipotecznych.
BANKI HIPOTECZNE…
… występująca zwłaszcza w tzw. wymuszonej krótkiej sprzedaży, a więc
wówczas, gdy nie ma czasu na ekspozycję nieruchomości na rynku, co w konsekwencji rodzi ryzyko niezrealizowania
sprzedaży na poziomie satysfakcjonującym sprzedawcę czy kredytobiorcę:
1. Wartość rynkowa nieruchomości dla potrzeb banku powinna być ustalona przez 2 niezależnych rzeczoznawców,
2. Obowiązek aktualizacji wyceny:
a) Raz na trzy lata…
… występująca zwłaszcza w tzw. wymuszonej krótkiej sprzedaży, a więc
wówczas, gdy nie ma czasu na ekspozycję nieruchomości na rynku, co w konsekwencji rodzi ryzyko niezrealizowania
sprzedaży na poziomie satysfakcjonującym sprzedawcę czy kredytobiorcę:
1. Wartość rynkowa nieruchomości dla potrzeb banku powinna być ustalona przez 2 niezależnych rzeczoznawców,
2. Obowiązek aktualizacji wyceny:
a) Raz na trzy lata…
… blacharskich, rynien i rur spustowych
Odmianą dachu płaskiego są stropodachy, czyli dachy pełniące jednocześnie funkcję stopu nad ostatnią
kondygnacją.
Elementy wykończeniowe
- ścianki działowe,
- wyprawy zewnętrzne - elewacja,
- wyprawy wewnętrzne - tynki, okładziny, malowanie,
- stolarka okienna,
- stolarka drzwiowa - drzwi wewnętrzne, zewnętrzne, bramy garażowe,
- posadzki,
- instalacje (w tym urządzenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz