Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi

note /search

Analiza bieżąca nieruchomości - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1246

Przeprowadź analizę finansową eksploatacji nieruchomości, obliczając wybrane wskaźniki ekonomiczno-finansowe na podstawie danych ujętych w zestawieniu tabelarycznym, wyrażonych w wartościach nominalnych na koniec 2011 roku. Symbol Parametry ekonomiczno-finansowe w tys. zł 2011 PWOB Potencjalne...

Analiza finansowa nieruchomości - techniczno-ekonomiczna - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2359

WSKAŹNIKI TECHNICZNO-EKONOMICZNE Składową analizy ekonomicznej jest analiza techniczno-ekonomiczna nieruchomości, która jako uzupełnienie analizy finansowej, stanowi ważne narzędzie w ocenie efektywności zarządzania operacyjnego. W analizie zastosowanie znajdują wskaźniki, które wyrażane w ujęciu i...

Analiza inwestycyjna studium przypadku dla studentów - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1477

Katedra Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Materiały dydaktyczne do ćwiczeń Przeprowadź analizę inwestycyjną nieruchomości przy następujących założeniach: Typ nieruchomości: nieruchomość budynkowa, ob...

Ewolucja zarządzania - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1316

Zadania Fazy zarządzania Rozwiązywanie bieżących problemów Stawianie celów do realizacji Zapobieganie powstawaniu problemów i poszukiwanie możliwości rozwoju nieruchomości Okres do końca XIX wieku Rachunkowość Księgowość Koniec XIX wieku do początków lat 20. XX wieku Zarządzanie najmem Dba...

Klasyfikacja nieruchomości - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2254

NIERUCHOMOŚĆ JAKO KATEGORIA EKONOMICZNA KRYTERIA KLASYFIKACJI NIERUCHOMOŚCI Kryterium I Kryterium II Kryterium Iii Nieruchomości o funkcjach mieszkalnych Nieruchomości mieszkalne wykorzystywane dla potrzeb własnych Nieruchomości operacyjne Nieruchomości nie generujące dochodów Nieruchomości ...

Paramertry rynkowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1169

PARAMETRY RYNKU NIERUCHOMOŚCI Dane transakcyjne i finansowo-ekonomiczne Ceny transakcyjne - nieruchomości konkurencyjne (podobne) Ceny transakcyjne - średnie dla rynku lokalnego, województwa, kraju Liczba transakcji (struktura rodzajowa, przestrzenna) Powierzchnia transakcji (struktura rodzajow...

Wskaźniki rynkowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1302

WSKAŹNIKI RYNKOWE W ANALIZIE NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH Pozycję ekonomiczną nieruchomości inwestycyjnej na tle rynku kapitałowego obrazują wskaźniki rynkowe, pozwalające na śledzenie zmieniających się relacji między strumieniami generowanych dochodów a wartościami nieruchomości. Wskaźniki te są ...

Zarządzanie nieruchomością a zarządzanie wartością nieruchomości - wyk...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1575

Zarządzanie nieruchomością a zarządzanie wartością nieruchomości Ewolucja zarządzania Fazy zarządzania Rozwiązywanie bieżących problemów Stawianie celów do realizacji Zapobieganie powstawaniu problemów i poszukiwanie możliwości rozwoju nieruchomości Rola współczesnego