Analiza finansowa nieruchomości - techniczno-ekonomiczna - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2310
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza finansowa nieruchomości - techniczno-ekonomiczna - wykład - strona 1 Analiza finansowa nieruchomości - techniczno-ekonomiczna - wykład - strona 2

Fragment notatki:

WSKAŹNIKI TECHNICZNO-EKONOMICZNE
Składową analizy ekonomicznej jest analiza techniczno-ekonomiczna nieruchomości, która jako uzupełnienie analizy finansowej, stanowi ważne narzędzie w ocenie efektywności zarządzania operacyjnego. W analizie zastosowanie znajdują wskaźniki, które wyrażane w ujęciu ilościowym (fizycznym) lub pieniężnym określają stopień zużycia mediów lub innego różnego rodzaju zasobów, zapewniających sprawność eksploatacyjną nieruchomości, w stosunku do wynajmowanej lub użytkowej powierzchni nieruchomości.
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ZATRUDNIENIA
Wskaźnik osobowy administracji - wskaźnik oceny pracy służb administracyjnych i technicznych
WOA wskaźnik osobowy administracji
PRA ilość płatnych roboczogodzin administracji
POU ilość m2 powierzchni użytkowej
Wskaźnik kosztów administracji
WKA wskaźnik kosztów administracji
KA koszty administracji
POU ilość m2 powierzchni użytkowej
Wskaźnik obciążenia pracowników
WOPN wskaźnik obciążenia pracowników nieruchomości
POU ilość m2 powierzchni użytkowej
ZP liczba zatrudnionych pracowników w nieruchomości
WSKAŹNIKI ZUŻYCIA MEDIÓW
WZW wskaźnik zużycia wody
ZW ilość m3 zużytej wody
POW ilość m2 powierzchni wynajmowanej
WZE wskaźnik zużycia energii elektrycznej
ZE ilość zużytej energii elektrycznej
POW ilość m2 powierzchni wynajmowanej
WZK wskaźnik kosztów ogrzewania
KO wydatki na ogrzewanie
POO ilość m2 powierzchni ogrzewanej OCENA WYSOKOŚCI NAKŁADÓW REMONTOWYCH
WNR wskaźnik nakładów remontowych
WPR wartość prac remontowych w ciągu roku
POU ilość m2 powierzchni użytkowej
WKR wskaźnik kontroli remontowej
WRZ wydatki na planowane remonty zapobiegawcze
WRI wydatki na bieżące remonty interwencyjne
Wskaźniki analizy techniczno-ekonomicznej to: wskaźniki efektywności zatrudnienie, wskaźniki zużycia zasobów. Zob. m.in.: T. Jurkowski, A. Gawlik, W.J. Brzeski: Zarządzanie ekonomiczno-finansowe. W: Nieruchomości w Polsce. Red. nauk. W.J. Brzeski, D. Cichoń, K. Jurek, B. Rogatko. Pośrednictwo i zarządzanie. Kompendium. Europejski Instytut Nieruchomości, Warszawa-Kraków 2007, s. 665-668; A. Śliwiński, B. Śliwiński: Facility management. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 231-233, A. Nalepka, K. Łach: Problemy ekonomiczno-finansowe w zarządzaniu nieruchomością. „Świat Nieruchomości” 2005, nr 54, s. 26-27.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz