Analiza wskaźnikowa jako najczęściej wykorzystywane narzędzie analizy ekonomicznej- wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 581
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza wskaźnikowa jako najczęściej wykorzystywane narzędzie analizy ekonomicznej- wykład  - strona 1 Analiza wskaźnikowa jako najczęściej wykorzystywane narzędzie analizy ekonomicznej- wykład  - strona 2 Analiza wskaźnikowa jako najczęściej wykorzystywane narzędzie analizy ekonomicznej- wykład  - strona 3

Fragment notatki:

08.04.2013
Wykład 6
Temat: Analiza wskaźnikowa jako najczęściej wykorzystywane narzędzie analizy ekonomicznej.
Miarodajne wskaźniki wynikowe to: -Wskaźniki rynkowe -Wskaźniki operacyjne - kategorie ekonomiczne wyrażające wyniki działalności operacyjnej prowadzonej na nieruchomości *Wskaźniki pieniężne (kategorie przychodów i kosztów oraz wpływów i wydatków) *Wskaźniki ilościowe (wielkości prezentujące zużycie określonych zasobów) -Wskaźniki finansowe -Wskaźniki syntetyczne *Okres zwrotu nakładów (Payback) *Zaktualizowana wartość netto (NPV) *Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) *Współczynnik rentowności (PI)
Analiza wskaźnikowa w ocenie ekonomicznej nieruchomości
Wskaźniki analizy finansowej
Wskaźniki analizy techniczno-ekonomicznej
Wskaźniki operacyjne - wskaźniki pieniężne Wskaźniki finansowe Wskaźniki syntetyczne
Wskaźniki operacyjne - wskaźniki ilościowe: -wskaźniki efektywności zatrudnienia -wskaźniki zużycia mediów
Zastosowanie analizy wskaźnikowej warunkowane jest zgromadzeniem informacji dotyczących wszystkich tych parametrów ekonomicznych, które są podstawą do ustalenia lub wyliczenia wskaźników i dokonywania porównań w zakładanym horyzoncie czasu, objętym analizą 2-5 lat oraz przeprowadzenia porównań w przestrzeni. Analiza służąca diagnozie będzie miała więc charakter analizy ex post, jej zakres zależał będzie od typu nieruchomości, można jednak przyjąć, iż generalnie obejmowała będzie: -analizę struktury i dynamiki (porównania w czasie ) oraz analizę przestrzenną (porównania ze wskaźnikami referencyjnymi) na bazie wskaźników operacyjnych, a w tym: analizę struktury i dynamiki przychodów czynszowych i poza-czynszowych, analizę struktury i dynamiki wydatków eksploatacyjnych, analizę dynamiki dochodu operacyjnego netto, oraz -wskaźnikową analizę finansową z wykorzystaniem wskaźników finansowych i rynkowych oraz analizę techniczno-ekonomiczną.
Należy podkreślić, iż z analizą powinna opierać się na kategoriach ekonomicznych (parametrach) wyrażonych w ujęciu gotówkowym tzw. Kasowym, aktualnie preferowanym przez inwestorów.
Wskaźniki operacyjne w ocenie ekonomicznej nieruchomości
Wskaźniki analizy finansowej
Wskaźniki analizy techniczno-ekonomicznej
Wskaźniki operacyjne - wskaźniki pieniężne: -wskaźnik sprawności operacyjnej brutto -wskaźniki wydatków operacyjnych
Wskaźniki operacyjne - wskaźniki ilościowe: -wskaźniki efektywności zatrudnienia -wskaźniki zużycia mediów
Wskaźnik sprawności operacyjnej brutto
Obliczając wskaźnik sprawności operacyjnej brutto, określa się relację efektywnych wpływów operacyjnych brutto w stosunku do potencjalnie możliwych d wygenerowania przez nieruchomość.


(…)

…: Wielkość zadłużenia na nieruchomości/ Wartość Rynkowa Nieruchomości (WRN)
Wskaźnik obsługi długu: Dochód Operacyjny Netto (DON) / (odsetki +Raty Kapitałowe (OD))
Krytyczny wskaźnik płynności: wszystkie wydatki w badanym okresie / Wszystkie wpływy w badanym okresie
Wskaźniki techniczno-ekonomiczne
Składowa analizy ekonomicznej jest analiza techniczno-ekonomiczna nieruchomości,. Która jako uzupełnienie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz