Nieruchomości w portfelach inwestycyjnych

note /search

Analiza wskaźnikowa jako najczęściej wykorzystywane narzędzie analizy ...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Nieruchomości w portfelach inwestycyjnych
Pobrań: 581
Wyświetleń: 1645

08.04.2013 Wykład 6 Temat: Analiza wskaźnikowa jako najczęściej wykorzystywane narzędzie analizy ekonomicznej. Miarodajne wskaźniki wynikowe to: -Wskaźniki rynkowe -Wskaźniki operacyjne - kategorie ekonomiczne wyrażające wyniki działalności operacyjnej prowadzonej na nieruchomości *Wskaźniki pien...

Dłużne instrumenty finansowe rynku nieruchomości- wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Nieruchomości w portfelach inwestycyjnych
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1701

13.05.2013 Wykład 11 Dłużne instrumenty finansowe rynku nieruchomości Inwestycje poprzez instrumenty dłużne rynku nieruchomości Hipoteczne listy zastawne Ustawa z 29 sierpnia 1997 o listach zastawnych i bankach hipotecznych Dz.U. nr 140, poz. 940. Hipoteczny

Inwestycje w nieruchomości na tle inwestycji w aktywa finansowe- wykła...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Nieruchomości w portfelach inwestycyjnych
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1204

11.03.2013 Wykład 3 Temat: Inwestycje w nieruchomości na tle inwestycji w aktywa finansowe. Treść wykładu: Istota nieruchomości Inwestycje a oczekiwane z nich korzyści ekonomiczne Inwestycje w nieruchomości na tle inwestycji w aktywa finansowe Istota inwestycji: Inwestycja jest lokatą, które...

Koncepcja optymalnego sposobu użytkowania w zarządzaniu wartością nier...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Nieruchomości w portfelach inwestycyjnych
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1260

22.03.2013 Wykład 7 Temat: Koncepcja optymalnego sposobu użytkowania w zarządzaniu wartością nieruchomości inwestycyjnych. Ocena funkcjonowania nieruchomości w sensie ekonomicznym 1.Czy wpływy generowane przez nieruchomość są zadowalający, czy istnieje możliwość ich zwiększania? 2.Czy wydatki ope...

Nieruchomość jako składnik portfela inwestycyjnego- wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Nieruchomości w portfelach inwestycyjnych
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1925

Temat: Nieruchomość jako składnik portfela inwestycyjnego. Nieruchomość jako obiekt prawny, techniczny, ekonomiczny: Nieruchomość to kategoria, która rozpatrywana jest w literaturze przedmiotu w trzech głównych ujęciach jako obiekt ...

Nieruchomości jako składnik portfela inwestycyjnego - analiza dochodow...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Nieruchomości w portfelach inwestycyjnych
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1442

03.06.2013 Wykład 12 Temat: Nieruchomości jako składnik portfela inwestycyjnego. Analiza dochodowości nieruchomości inwestycje bezpośrednie i pośrednie. Wyśle nam artykuły. Wydatki operacyjne na test - nauczyć się Nieruchomości jako przedmiot alokacji kapitału Dochodowość nieruchomości jako sk...

REIT na Europejskim rynku nieruchomości- wykład 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Nieruchomości w portfelach inwestycyjnych
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1043

20.05.2013 Wykład 10 Temat: REIT na Europejskim rynku nieruchomości. Finansowe instrumenty rynku nieruchomości: instrumenty udziałowe rynku nieruchomości udziały w funduszach nieruchomości (certyfikaty inwestycyjne FIZ,

Rynek nieruchomości jako segment rynku kapitałowego- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Nieruchomości w portfelach inwestycyjnych
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1960

18.02.2013 Wykład 1 Temat: Rynek nieruchomości jako segment rynku kapitałowego. Specyfika rynku nieruchomości. Tezy: Rynek nieruchomości jest rynkiem najbardziej niedoskonałym z rynków niedoskonałych Rynek nieruchomości jest rynkiem ...

Strategie inwestowania na rynku nieruchomości, zasady dywersyfikacji p...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Nieruchomości w portfelach inwestycyjnych
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1197

06.05.2013 Wykład 8 Temat: Strategie inwestowania na rynku nieruchomości. Zasady dywersyfikacji portfela nieruchomości. Strategie inwestowania na rynku nieruchomości: Przesłanki włączania nieruchomości do portfeli inwestycyjnych: Zadowalająca stopa zwrotu (wysoka rentowność brutto kapitałów łąc...