Analiza ekonomiczno-finansowa nieruchomości inwestycyjnych- wykład 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza ekonomiczno-finansowa nieruchomości inwestycyjnych- wykład 5 - strona 1 Analiza ekonomiczno-finansowa nieruchomości inwestycyjnych- wykład 5 - strona 2 Analiza ekonomiczno-finansowa nieruchomości inwestycyjnych- wykład 5 - strona 3

Fragment notatki:

25.03.2013
Wykład 5
Temat: Analiza ekonomiczno-finansowa nieruchomości inwestycyjnych.
8 kwietnia 8.00 - wykład ekspercki prowadzony przez praktyka, o specyfice zarządzania nieruchomościami operacyjnymi w 330A.
Rodzaje strategii inwestowania w nieruchomości:
Strategia nastawiona na dochód i wartość kapitałową
Strategia nastawiona na wartość kapitałową i dochód - właściciel rezygnuje z bieżącej konsumpcji na rzecz przyszłych efektów
Strategia nastawiona na cele użytkowe - jest realizowana przez użytkownika, a nie przez inwestora
Strategia z uwzględnieniem narzędzi nowoczesnych finansów
Dywersyfikacja ze względu na:
rodzaj
typ nieruchomości
inwestycje na rynkach lokalnych - przestrzenna
Dywersyfikacja ma służyć optymalizacji
Uzasadnienie wykorzystania analizy ekonomicznej:
W gospodarce rynkowej analizę ekonomiczną bezpośrednio wykorzystuje się w procesie zarządzani gdyż analizą ekonomiczną jako narzędziem powinno posługiwać się kierownictwo przedsiębiorstwa, a w przypadku zarządzania nieruchomością zarządca lub właściciel.
Celem wykorzystania przez zarządcę lub właściciela nieruchomości analizy ekonomicznej (jest uzyskanie podstaw wyjściowych do podejmowania bieżących), strategicznych decyzji gospodarczych mogą dotyczyć przykładowo opłacalności różnych form działalności gospodarczej, kształtowania struktury kapitału czy też nowych inwestycji (modernizacji), jak również kontroli zgodności rzeczywistego przebiegu procesów gospodarczych z założeniem, jakie zakładano przy podejmowaniu decyzji.
Aby móc zastosować powyższe postulaty, każdą zarządzaną nieruchomość powinno się traktować jako odrębne centrum zysków.
Istota analizy ekonomicznej:
Analiza ekonomiczna - jest dyscypliną naukową, która zajmuje się wyszukiwaniem i mierzeniem związków zachodzących pomiędzy zjawiskami ekonomicznymi oraz wykrywa za pomocą różnorodnych metod badawczych prawidłowości, jakie dotyczą zachowań podmiotów gospodarczych i ich reakcji na bodźce płynące z otoczenia.
Cechą charakterystyczną analizy jest bezpośrednie jej wykorzystanie w procesie zarządzania.
Analiza ekonomiczna może być przydatnym narzędziem zarządcy w podejmowaniu bieżących i strategicznych decyzji (gospodarczych) i kontroli ich efektów.
Z analizy ekonomicznej, ze względu na zakres przedmiotowy i rozpatrywanych zjawisk można wyodrębnić dwa działy. Działy analizy ekonomicznej:
Analiza finansowa
Analiza techniczno-ekonomiczna
Analiza techniczno-ekonomiczna stanowi pogłębienie i uzupełnienie analizy finansowej


(…)

… i wydatków)
Wskaźniki ilościowe (wielkości prezentujące zużycie określonych zasobów)
Wskaźniki finansowe
Wskaźniki syntetyczne
Okres zwrotu nakładów (Payback) - prosty i zdyskontowany
Zaktualizowana wartość netto (NPV)
Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
Współczynnik rentowności (PI)
NPVR
Wskaźniki rynkowe w analizie ekonomicznej nieruchomości inwestycyjnych:
Stopa kapitalizacji netto/brutto:
rknetto = DONT/ WRNT…
… przyszłych okresów
Rodzaje analiz w analizie ekonomicznej:
Ze względu na przyjęty okres można ją podzielić na:
Analizę retrospektywną (ex post)
Analizę bieżącą (operatywną) - odpowiada na potrzebę monitorowania efektów zarządzania finansami nieruchomości, jeśli jest prowadzona regularnie
Analizę prospektywną (ex ante)
Analiza faktyczna
Analiza strategiczna (analiza wewnętrzna, analiza zewnętrzna, analiza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz