Wskaźniki rynkowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wskaźniki rynkowe - wykład - strona 1 Wskaźniki rynkowe - wykład - strona 2

Fragment notatki:

WSKAŹNIKI RYNKOWE
W ANALIZIE NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH
Pozycję ekonomiczną nieruchomości inwestycyjnej na tle rynku kapitałowego obrazują wskaźniki rynkowe, pozwalające na śledzenie zmieniających się relacji między strumieniami generowanych dochodów a wartościami nieruchomości. Wskaźniki te są wyrazem rynkowej kapitalizacji dochodów rocznych na wartości kapitałowe, czyli ceny rynkowe akceptowane przez kupujących przyszłe korzyści z nieruchomości w postaci oczekiwanych dodatnich przyszłych przepływów środków pieniężnych oraz wzrostu wartości, który może być realizowany w momencie ewentualnej sprzedaży nieruchomości. Do wskaźników tych zaliczamy: stopę kapitalizacji netto, wskaźnik bieżącej rentowności oraz efektywnej rentowności kapitałów łącznych.
rknetto stopa kapitalizacji netto
DONit strumień dochodów na koniec okresu „t” z eksploatacji nieruchomości „i” przed oprocentowaniem i opodatkowaniem WRNit wartość rynkowa nieruchomości „i” na końcu okresu t.
rbit bieżąca rentowność nieruchomości „i” w założonym okresie „t” (w skali roku)
DONit strumień dochodów na koniec okresu „t” z eksploatacji nieruchomości „i” przed oprocentowaniem i opodatkowaniem WRNit-1 wartość rynkowa nieruchomości „i” na początku okresu t
reit efektywna rentowność nieruchomości „i” w założonym okresie „t” (w skali roku)
DONit strumień dochodów na koniec okresu „t” z eksploatacji nieruchomości „i” przed oprocentowaniem i opodatkowaniem WRNit-1 wartość rynkowa nieruchomości „i” na początku okresu t
WRNit wartość rynkowa nieruchomości „i” na końcu okresu t.
Wymienione wskaźniki wyznaczają relację dochodu netto do wartości rynkowej nieruchomości, z zastrzeżeniem, iż pierwszy ujmuje obie kategorie w wartościach wyrażonych na koniec roku, natomiast wskaźniki bieżącej i efektywnej rentowności uwzględniają wartość rynkową nieruchomości odnoszącą się do początku roku, przyjmując założenie, że dochód netto jest wyrazem zwrotu na kapitałach zaangażowanych na początku okresu objętego analizą.
Bieżąca rentowność kapitałów własnych
Wynik Gotówkowy Bez Podatku (WGBPit) / Wartość Kapitałów Własnych (WKWit-1)
Wartość Kapitałów Własnych (WKW) = Wartość Rynkowa Nieruchomości - Zadłużenie Nieruchomości
Efektywna rentowność kapitału własnego

(…)

… Nieruchomości
T. Jurkowski, A. Gawlik, W.J. Brzeski: Zarządzanie ekonomiczno-finansowe. W: Nieruchomości w Polsce. Red. nauk. W.J. Brzeski, D. Cichoń, K. Jurek, B. Rogatko. Pośrednictwo i zarządzanie. Kompendium. Europejski Instytut Nieruchomości, Warszawa-Kraków 2007, s. 668-672..
1

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz