Analiza wyniku finansowego i rentowności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Hamrol. Notatka składa się z 0 stron.
Analiza wyniku finansowego i rentowności [Cel] Wypracowanie przesłanek umożliwiających takie jego kształtowanie, które pozwoli na osiąganie pożądanych bieżących wyników finansowych, przy jednoczesnym utrzymaniu zdolności do ich generowania w przyszłości.
[Podmiot] Czynniki kształtujące przychody i koszty przedsiębiorstwa:
Po stronie przychodów
Wielkości i struktury sprzedaży
Ceny sprzedaży produktów
Po stronie kosztów
Wielkości i struktury zużycia czynników produkcji
Ceny czynników produkcji
Poziomy wyniku finansowego
Poziom operacyjny
Poziom finansowy
Poziom nadzwyczajny
Poziom podziału wyniku finansowego
[W rachunku wyników podstawowe pytanie: Czy przychody z działalności podstawowej są głównym źródłem przychodów?]
Podział wyniku finansowego
Dawcy kapitału obcego
Skarb państwa
Właściciele
Zysk jest miarą opłacalności
Rentowność - stopień opłacalności zużywalności lub (…) angażowanych zasobów.
Wzrost wielkości wyniku finansowego nie musi oznaczać wzrostu rentowności, wzrost wyniku finansowego to wzrost opłacalności, która jest miarą zysku. Zysk jest miarą opłacalności, rentowność jest miarą efektywności.
[Cel] Ocena zmian efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa oraz identyfikacja czynników, które te zmiany kształtują.
[Przedmiot]
Rentowność sprzedaży [ ]
Rentowność majątku [ ]
Rentowność kapitału [ ]
[Metody i rodzaje]
Metoda porównań
Metoda badania zależności zjawisk
[Istota] Wskaźniki rentowności sprzedaży - pomiar stopnia opłacalności sprzedaży (ile zł zysku przynosi 1zł sprzedaży).
Rentowność sprzedaży Rentowność operacyjna sprzedaży Rentowność netto sprzedaży Wskaźniki rentowności majątku - pomiar opłacalności angażowania przez przedsiębiorstwo zasobów majątku trwałego i obrotowego.
Rentowność netto aktywów Rentowność operacyjna aktywów Drugi wskaźnik wykorzystywany w porównaniach przestrzeni zakładowych, pierwszy odpada ze względu, że zawarta jest w nim struktura finansowania. Wskaźniki rentowności kapitału - pomiar stopnia opłacalności z zainwestowanego kapitału (ile zł zysku przynosi 1 zł zainwestowanego kapitału).
Rentowność kapitału całkowitego Rentowność kapitału własnego Wspomaganie finansowania - wykorzystanie kapitału obcego, z którym wiążą się tak zwane korzyści podatkowe (odsetki od kapitału obcego zmniejszają podstawę opodatkowania)
Poziom wspomagania finansowego powinien znaleźć swój wyraz we wzroście rentowności kapitału własnego.


(…)

… własnego (w %)
RKC - rentowność kapitału całkowitego mierzona zyskiem operacyjnym po opodatkowaniu (w %)
KO - kapitał obcy odsetkowy (wartość księgowa długu) (w zł)
KW - kapitał własny (wartość księgowa)
KKO - koszt kapitału obcego (w %)
T - stawka podatku dochodowego
RKC > koszt kapitału obcego - pozytywny efekt dźwigni finansowej

… własnego (w %)
RKC - rentowność kapitału całkowitego mierzona zyskiem operacyjnym po opodatkowaniu (w %)
KO - kapitał obcy odsetkowy (wartość księgowa długu) (w zł)
KW - kapitał własny (wartość księgowa)
KKO - koszt kapitału obcego (w %)
T - stawka podatku dochodowego
RKC > koszt kapitału obcego - pozytywny efekt dźwigni finansowej

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz