Wskaźniki rentowności sprzedaży

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1764
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wskaźniki rentowności sprzedaży - strona 1 Wskaźniki rentowności sprzedaży - strona 2 Wskaźniki rentowności sprzedaży - strona 3

Fragment notatki:


Wskaźniki rentowności sprzedaży:
• Rentowność sprzedaży
Zysk ze sprzedaży/przychody netto ze sprzedaży
• Rentowność operacyjna sprzedaży
Zysk operacyjny/(przychody netto ze sprzedaży + pozostałe przychody z działalności operacyjnej)
• Rentowność ze sprzedaży
Zysk netto/(przychody netto ze sprzedaży + pozostałe przychody operacyjne + przychody finansowe + zyski nadzwyczajne)
Zysk netto/przychody ze sprzedaży - zysk netto jest funkcją przychodów ze sprzedaży przychodów operacyjnych itd. Tutaj nie jest zysk netto odniesiony do tych przychodów, z których wynika. Brakuje współmierności (logicznego związku)
Rentowność sprzedaży - dla marketingu ważny???
Rentowność dwóch podmiotów PKN Orlen i Lotos. Rentowność Orlenu - 5%, Lotosu - 7%.
Rentowność majątku - Orlen, rentowność sprzedaży - Lotos. Obok nazwy wskaźnika powinna być też jego formuła. Istota wskaźników rentowności majątku - pomiar opłacalności angażowanych przez przedsiębiorstwo zasobów majątku trwałego i obrotowego. (ile złoty zysku przynosi złotówka majątku)
Wskaźniki rentowności majątku:
• Rentowność netto aktywów: (ROA)
Zysk netto/ przeciętny stan aktywów ogółem
• Rentowność operacyjna aktywów:
Zysk z działalność operacyjnej/przeciętny stan aktywów ogółem
Lub
[Zysk netto+ koszty finansowe(1-T)]/średni stan aktywów ogółem
Porównania międzyzakładowe jest możliwe tylko przez rentowność operacyjną aktywów. Pierwszy nie jest tutaj możliwy, nie powinno się go wykorzystywać, bo wyjdą inne wyniki.
Istota wskaźników rentowności kapitału - pomiar stopy zwrotu (stopnia opłacalności) z zainwestowanego kapitału. (Ile zysku przynosi złotówka zainwestowanego kapitału)
Wskaźniki rentowności kapitału:
• Rentowność kapitału całkowitego:
Zysk operacyjny/przeciętny stan kapitału całkowitego (kapitał własny powiększony o kapitał odsetkowy)
Lub
Zysk operacyjny(1-T)/przeciętny stan kapitału całkowitego
• Rentowność kapitału własnego:
Zysk netto/przeciętny stan kapitału własnego
Zysk operacyjny a zysk netto. Źródłem zysku operacyjnego jest koszt własny i kapitał obcy odsetkowy. Pasywa ≠ kapitał
Wspomaganie finansowe - wykorzystanie kapitału obcego, z którym wiążą się tzw. korzyści podatkowe (odsetki od kapitału obcego zmniejszają podstawę opodatkowania)
• Poziomu wspomagania finansowego powinien znaleźć swój wyraz we wzroście rentowności kapitału własnego:
RKW = RKC + (KO/KW)[RKC + KKO(1-T)]


(…)

… całkowitego mierzona zyskiem operacyjnym po opodatkowaniu ( w%)
KO - kapitał obcy odsetkowy (wartość księgowa długu w zł)
KW -kapitał własny (wartość księgo kapitału własnego w zł)
KKo - koszt kapitału obcego (w%)
T - stawka podatku dochodowego
RKC > KKo - oznacz że poziom wspomagania finansowego znajduje swój wyraz we wzroście rentowności kapitału własnego. Pozytywne działanie dźwigni finansowej.
RKC < KKo…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz