Wykład o rentowności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1848
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład o rentowności - strona 1 Wykład o rentowności - strona 2

Fragment notatki:

Analiza rentowności działalności firmy. Rentowność- odzwierciedla w najbardziej syntetyczny sposób efektywności działania przedsiębiorstwa.
Wskaźniki rentowności, nazywane są też wskaźnikami zyskowności lub stopnia zwrotu.
Analiza rentowności:
Wskaźniki rentowności stanowią relację zysku do kapitału.
Kategorie rentowności:
1. Rentowność sprzedaży (obrotu)- rentowność handlowa
2. Rentowność majątku (aktywów)- rentowność ekonomiczna
3. Rentowność zaangażowanych kapitałów własnych- rentowność finansowa.
Do obliczenia rentowności mogą być wykorzystywane różne kategorie zysku, zysk z działalności operacyjnej, zysk brutto, zysk netto.
1. Marża zysku ze sprzedaży (rentowność sprzedaży)
Zysk ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży
Ile zysku ze sprzedaży generuje 1zł przychodów uzyskanych z podstawowej działalności.
2. Rentowność operacyjna sprzedaży (marża zysku operacyjnego)
Zysk z działalności operacyjnej
Przychody netto ze sprzedaży
Ile zysku operacyjnego generuje 1zł przychodów ze sprzedaży.
Rentowność operacyjna jest zdeterminowana rentownością sprzedaży z podstawowej działalności i wynikiem na pozostałej działalności operacyjnej, który może znacznie zwiększać lub obniżać rentowność operacyjną (sprzedaż rzeczowego majątku, wartości niematerialnych i prawnych)
3. Rentowność sprzedaży brutto (marża zysku brutto)
Zysk brutto
Przychody ze sprzedaży
Ile zysku brutto generuje 1zł przychodów ze sprzedaży.
Rentowność brutto, jest zazwyczaj niższa od rentowności operacyjnej, ponieważ koszty finansowe najczęściej przewyższają przychody z operacji finansowych.
Wysokie koszty obsługi długów powodują, że mimo wysokiej marży zysku ze sprzedaży czy rentowności operacyjnej (wysokość jest deficytowa).
4. Rentowność sprzedaży netto (marża zysku netto)
Zysk netto
Przychody ze sprzedaży
Informuje o udziale zysku netto w wartości sprzedaży.
Im niższy jest wskaźnik rentowności, tym większa wartość sprzedaży musi być zrealizowana dla osiągnięcia określonej kwoty zysku.
Im wyższa wartość wskaźnikowa tym lepsza sytuacja finansowa.
Gałęzie wysoko kapitałochłonne, o długim cyklu operacyjnym cechują się niższą rentowności niż gałęzie usługowe i handlowe.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz