Sprawozdanie finansowe 'SMAK GÓRNO'- rentowność

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdanie finansowe 'SMAK GÓRNO'- rentowność - strona 1 Sprawozdanie finansowe 'SMAK GÓRNO'- rentowność - strona 2 Sprawozdanie finansowe 'SMAK GÓRNO'- rentowność - strona 3

Fragment notatki:

RENTOWNOŚĆ 9.1 Rentowność sprzedaży (marża zysku ze sprzedaży) Marża zysku ze sprzedaży = zysk ze sprzedaży / przychody netto ze sprzedaży Rok poprzedni= 0,054
Rok bieżący= 0,036
Wniosek : Ile zysku ze sprzedaży generuje 1zł przychodów uzyskanych z podstawowej działalności- 1zł w roku bieżącym wygenerowała 3 i 5 grosza zysku. Wskaźnik ten dla zakładu mięsnego na rok bieżący jest bardzo niski, w porównaniu z rokiem poprzednim spadł o 0,018. Oznacza to, że im niższy jest ten wskaźnik tym większa wartość sprzedaży musi być zrealizowana dla osiągnięcia większej kwoty zysku. 9.2 Rentowność operacyjna sprzedaży ( marża zysku operacyjnego) ROK POPRZEDNI= 0,08
ROK BIEŻĄCY= 0,05
Wniosek : Poziom tego wskaźnika dla zakładu mięsnego na rok bieżący wynosi= 0,05, natomiast na rok poprzedni= 0,08, co oznacza, że wskaźnik zmalał o 0,03. 9.3 Rentowność sprzedaży brutto (marża zysku brutto) ROK POPRZEDNI= 0,07
ROK BIEŻACY= 0,05
Wniosek : Wskaźnik marży zysku brutto w zakładzie mięsnym dla roku poprzedniego jest większy, niż dla roku bieżącego o 0,02. Firma zachowuje ciągłość osiągania zysków, pomimo niskiej stopy marży zysku brutto.
9.4 Rentowność sprzedaży netto ( marża zysku netto) Rok poprzedni= 0,05
Rok bieżący= 0,04
Wniosek : Im niższy jest wskaźnik, tym większa wartość sprzedaży musi być zrealizowana dla osiągnięcia określonej kwoty zysku, co w przypadku zakładu sprawdza się. Wskaźnik ten w porównaniu z rokiem poprzednim spadł o 0,01, co oznacza, że firma musi generować większą wartość sprzedaży aby osiągnąć określony zysk.
9.5 Rentowność aktywów ogółem- ROA ROK POPRZEDNI= 9,6 %
ROK BIEŻĄCY= 6,7 %
Wniosek : Wysoki wskaźnik oznacza, że zakład bardzo efektywnie zarządza aktywami w celu generowania zysku. Co zaobserwowano w zakładzie dla roku poprzedniego, natomiast w roku bieżącym nastąpił spadek o ponad 2,9%. Obecnie wskaźnik dla naszego zakładu mieści się w przedziale jakiego oczekują banki ( 2-6%) ponieważ dla mniejszych firm powinien on być na nieco wyższym poziomie. 9.6 Rentowność kapitału własnego- ROE Rok poprzedni= 16,34% Rok bieżący= 12,15%
Wniosek : W zakładzie mięsnym w roku poprzednim wystąpiła korzystniejsza sytuacja, wskaźnik ten oscylował na poziomie ponad 16,34%, wraz z rokiem bieżącym spadł on o ponad 4,19%. Niski poziom może świadczyć o braku przyrostu wartości akcji i braku możliwości uzyskania wyższych dywidend.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz