Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

note /search

Krótkoterminowe źródła finansowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 1456
Wyświetleń: 2534

KRÓTKOTERMINOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Kredyty handlowe (kupieckie) - zobowiązania wobec dostawców powstające spontanicznie w toku działalności operacyjnej Krótkoterminowe kredyty bankowe (kredyty obrotowe) kredyt w rachunku bieżącym - trzeba posiadać rachunek bieżący w danym banku; polega na umo...

Kapitał obrotowy netto

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 1519
Wyświetleń: 3129

Cele zarządzania finansami Celem jest pomnażanie kapitału właścicieli. Odbywa się to przez zysk, ale nie jest on jedynym miernikiem pomnażania. Wiązka celów zawiera trzy główne cele: Przetrwanie - te same rynki zbytu, te same produkty, stagnacja, „bieżączka” Rozwój - nowe wyroby, modernizacja w...

Zarządzanie środkami pieniężnymi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 1190
Wyświetleń: 2954

ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI Motywy utrzymywania gotówki w przedsiębiorstwie Transakcyjny - gotówka na finansowanie bieżących transakcji Ostrożnościowy - na nieprzewidziane wydarzenia Spekulacyjny - skorzystanie z pojawiających się od czasu do czasu nieoczekiwanych okazji przynoszących zy...

Zarządzanie należnościami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2471

ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI (polityka kredytowa wobec odbiorców) Polityka kredytowa to zarządzanie należnościami z tytułu dostaw i usług. Jest skupiona przede wszystkim na należnościach i ich związkach z otoczeniem. Strategie polityki kredytowej: Konserwatywna - wymaga się ścisłego przestrzegania ...

Zarządzanie zapasami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2205

Zarządzanie zapasami Celem zarządzania zapasami jest zapewnienie ich wielkości niezbędnej do prowadzenia działalności przy najmniejszych możliwych kosztach. Zapasy w przedsiębiorstwie występują w formie surowców i materiałów, półproduktów, produkcji w

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw wzory z opisem do zaliczenia

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 1407
Wyświetleń: 4004

(i n - i i ) x 100 i r = ; 100+ i i FV t = PV 0 + PV 0 x (i) x (t) = PV 0 [1+ (i) x (t)] FV t = PV 0 (1+ i ) t i FV t = PV 0 x (1 + ) t x m m 1 PV 0 = FV t x = FV t x (1 + i) - t (1 + i) t 1 PV 0 = FV t x i (1 + ) t x m m n (1+ i) n - 1 FVA d t = A x ∑ (1+ i) t-1 = A x t=1 i n (1+ i...

Pojęcie i obszary decyzji finansowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 4823
Wyświetleń: 7406

    Wykład – dr Andrzej Jaki  Egzamin: teoria i zadania     WYKŁAD 1 –   POJĘCIE ZARZĄDZANIA FINANSAMI I OBSZARY DECYZJI FINANSOWYCH     W. Bień; Zarządzanie finansami przedsiębiorstw / Difin    J. Czekaj, Z. Dresler; Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii.    M. Sierpińska; T....

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw (27 stron) Wykłady

 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 952
Wyświetleń: 4858

Dr Aldona Uziębło WYKŁAD 1 24.02.2007 Finanse - stosunki społeczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych Finanse przedsiębiorstw: zjawiska i procesy finansowe zachodzące w przedsiębiorstwie zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkami środków pieniężnych na cele d...

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 1428
Wyświetleń: 2646

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Wady metody okresu zwrotu : nie uwzględnia zmian wartości pieniądza w czasie, co w rezultacie może doprowadzić do realizacji inwestycji wartych w rzeczywistości mniej niż nakłady początkowe, wymaga ustalenia granicznego okresu zwrotu nakładów.

ZARZĄDZANIE FINANSAMI FIRMY

 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4921

Wyjaśniają one pojęcia takie jak: zarządzanie finansami przedsiębiorstw, zarządzanie finansami, cele finansowe, patrzenie na zarządzanie finansami przez pryzmat soczewki, gestie ekonomiczne zarządzania finansami, rachunek zysków i strat, teoria zysku operacyjnego, analiza zysku operacyjnego, system...