Zarządzanie zapasami

Nasza ocena:

5
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2205
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie zapasami - strona 1 Zarządzanie zapasami - strona 2

Fragment notatki:


Zarządzanie zapasami
Celem zarządzania zapasami jest zapewnienie ich wielkości niezbędnej do prowadzenia działalności przy najmniejszych możliwych kosztach.
Zapasy w przedsiębiorstwie występują w formie surowców i materiałów, półproduktów, produkcji w toku, WG i towarów. Zapasy należą do majątku obrotowego.
Przyczyny utrzymywania zapasów surowców i materiałów:
Konieczność zapewnienia rytmiczności produkcji
Korzyści skali produkcji (obniżka stałych kosztów produkcji)
Korzyści skali dostaw (obniżka cen za większe partie). Firma gromadzi zapasy w sytuacji, gdy korzyści są wyższe nić KUZ.
Ograniczenie ryzyka związanego z niepewnością w dostawach i czasie dostaw (nie znamy zapotrzebowania na towary)
Zabezpieczenie przed nagłymi zdarzeniami (pożar, powódź, strajk)
Sezonowość dostaw surowców i materiałów
Utrzymywanie swych źródeł dostaw przez podtrzymywanie działalności dostawców w okresach zmniejszonego zapotrzebowania (duże firmy kupujące od niewielkich)
Zapewnienie stałego zatrudnienia w krótkich okresach
Przyczyny utrzymywania zapasów WG:
Zapewnienie ciągłości sprzedaży
Minimalizowanie ryzyka utraty zysku ze sprzedaży, i pogorszenia reputacji firmy
Atut w grze konkurencyjnej na rynku. Wrażliwość klientów jest szczególnie wysoka na rynkach towarów o nieugruntowanej marce na rynku. Zapobieganie wyborowi klientów produktów konkurencyjnych.
Czynniki, na które przedsiębiorstwo ma wpływ:
Sposób produkcji
Sprawność służby marketingowej w precyzyjnej ocenie możliwości, czasu i realizacji sprzedaży
Technologia i organizacja produkcji
Sposoby organizacji kanałów zbytu przedsiębiorstwa, możliwość przerzucenia funkcji magazynowania WG na pośredników
Sprawność dystrybucji, czyli możliwość szybkiego przemieszczania WG do odbiorców lub dystrybutorów
nie ma wpływu:
wahania popytu
oczekiwania nabywców co do czasu dostawy
postępowanie konkurentów
KOSZTY ZAPASÓW
Koszty utrzymania zapasów - koszty, które reagują na wielkość zapasów
Kapitałowe (utraconych możliwości)
Jeśli kapitałem obcym (odsetki, dyskonto, marże, prowizje)
Jeśli kapitałem własnym:
-Minimalna norma efektywności = zapasy x rentowność bonów skarbowych
-Rentowność przedsięwzięć inwestycyjnych, nie realizowanych z powodu braku kapitału
-Zapasy x rentowność venture capital
Magazynowania zapasów - mają charakter rzeczowy i finansowy.
Płace personelu magazynowego z narzutami
Amortyzacja budynków i budowli magazynowych i urządzeń transportowych


(…)

… i dostawców.
W JiT niezbędna jest koordynacja następujących po sobie czynności produkcyjnych, tak, aby przepływ materiałów przebiegał sprawnie, a części były wytwarzanie nie wcześniej, niż gdy zgłoszone zostanie na nie zapotrzebowanie. Muszą one dotrzeć na miejsce montażu dokładnie na czas. System informacyjny kanban ma zapewnić sprawny przepływ informacji i części. Jest on oparty na kartach zamówień. Stosuje się kanban transportowy i produkcyjny. W JiT niezbędne jest utrzymanie procesu w stanie ciągłego przepływu. System wymaga niepełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych, nie występuje produkcja na zapas. Każdy pracownik jest kontrolerem jakości na swoim stanowisku pracy. Gdy wykryje usterkę, zatrzymuje się linię produkcyjną i zespół szuka przyczyn defektów. …
… i wartości składowanych produktów.
Koszty zużycia i starzenia się zapasów
Koszt fizycznego starzenia się zapasów - utrata pierwotnych wartości użytkowych, dotycząca ubytków naturalnych, powstaje na skutek czasu. Produkty żywnościowe, odzieżowe, kosmetyki, chemikalia.
Koszty ekonomicznego starzenia się zapasów - wyznaczone tempem postępu technicznego w branży.
Zamawiania - związane z obsługą partii dostawy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz