Zarzadzanie zapasami

Nasza ocena:

5
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3409
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarzadzanie zapasami - strona 1

Fragment notatki:

Praca zawiera 11 stron. Tematem przewodnim jest zarządzanie zapasami.

Informacje zawaret w notatce to: zapasy, podział zapasów, funkcje zapasów, koszty zapasów, model optymalizacji zapasów EOQ, metody kształtowania zapasów.
A także: metoda ABC, metoda just-in-time.
Notatka to doskonała pomoc w przyswojeniu informacji z danego tematu.


SPIS TREŚCI
1.PODSTAWOWE POJĘCIA 2
1.1 ZAPASY 2
1.2 PODZIAŁA ZAPASÓW 2
2. FUNKCJE ZAPASÓW 4
3. KOSZTY ZAPASÓW 5
4. MODEL OPTYMALIZACJI ZAPASÓW EOQ 6
5. METODY KSZTAŁTOWANIA ZAPASÓW 8
5.1 METODA ABC 8
5.2 METODA JUST-IN-TIME 8
6. ZAKOŃCZENIE 10
7. LITERATURA 11
1. PODSTAWOWE POJĘCIA.
1.1 ZAPASY
ZAPASY jest to rzeczowa, niespieniężona część środków obrotowych przedsiębiorstwa zgromadzona z myślą o przyszłości. Zapasy są kluczowym elementem każdej działalności gospodarczej, a w szczególności działalności logistycznej i dystrybucyjnej. Bez nich trudno mówić o sprawnie funkcjonującej firmie. Wielkość i struktura zapasów zależy od wielu czynników i okoliczności. Przede wszystkim od stopnia zrównoważenia popytu i podaży na rynku zaopatrzeniowym. Jeżeli rynek jest nasycony, przy tym w miarę zrównoważony, a poszczególne surowce stosunkowo łatwo kupić - wówczas firma może gromadzić nieduże zapasy. Ważną rolę odgrywa tu też sprawność organizacyjna systemu zaopatrzeniowego, cykliczność dostaw, harmonijne współgranie z przedsiębiorstwami transportowymi itd.
1.2 PODZIAŁ ZAPASÓW
* wg rodzajów
W gospodarce zapasami można stosować różne kryteria ich klasyfikacji. Tradycyjnie więc dzieli się zapasy według ich rodzajów. Wyróżnia się zatem zapasy:
materiałów (surowce, paliwa, przedmioty nietrwałe). produkcji nieukończonej, do której zalicza się półfabrykaty i tzw. produkcję w toku. zapasy wyrobów gotowych i towarów.
*wg ekonomicznej celowości
Istotną zasadą klasyfikacji zapasów jest ich ekonomiczna celowość. zapasy bieżące, czyli takie, które występują stale w wielkościach niezbędnych dla utrzymania procesu produkcyjnego, a także obrotu. zapasy sezonowe, czyli zapasy występujące okresowo w wyniku sezonowych wahań wielkości produkcji, sprzedaży, organizacji transportu itp. zapasy rezerwowe, gromadzone w wyniku decyzji różnych władz w sprawie utworzenia odpowiednich rezerw.
Rys. 1 ZAPASY W PROCESIE PRODUKCYJNYM
zapasy surowców zapasy wyrobów
materiałów, itp. gotowych
strumienie uboczne zapasy produkcji
( odpady) w toku


(…)

… się większe zapasy, ponosi się wydatek inwestycyjny, licząc na większą sprzedaż i większe wpływy. Do wyceny atrakcyjności określonej polityki tworzenia zapasów służy również wartość bieżąca netto (NPV ).
7. LITERATURA
1) Grzybowska K., Podstawy logistyki, Difin, Warszawa 2009
2) Piotrowska M. Klasyfikacja kosztów oraz model EOQ „Finanse spółek. Krótkoterminowe decyzje finansowe”, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997
3) V.Jog, C.Suszyński. „Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa”
4) http: WWW.logistyka.woiz.pl
Grzybowska K., Podstawy logistyki, Difin, Warszawa 2009, s.63
Klasyfikacja kosztów oraz model EOQ omawiany jest na podstawie: M. Piotrowska „Finanse spółek. Krótkoterminowe decyzje finansowe”, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997
10
Zasilanie procesu…
… i minimalizacją kosztów utrzymania zapasów.
3. KOSZTY ZAPASÓW
Poznanie poszczególnych rodzajów kosztów oraz wzajemnych relacji warunkuje podejmowanie właściwych decyzji co do struktury i poziomu rzeczowych składników aktywów obrotowych. KLASYFIKACJA KOSZTÓW ZAPASÓW
I. Koszty utrzymania zapasów (holding cost)
1. zmieniające się wprost proporcjonalnie do wielkości zapasów:
a. koszty finansowania zapasów (koszt…
… natychmiastowego zakupu
dodatkowe koszty spowodowane zatrzymaniem procesu produkcji
Do osiągnięcia celu minimalizacji kosztów zapasów może służyć model optymalnej wielkości zamówienia EOQ (Economic Order Quantity). Jest to model deterministyczny - zakłada, że popyt na towary (wyroby) danego przedsiębiorstwa oraz czas realizacji zamówienia są znane i pewne. W takich warunkach nie bierze się pod uwagę kosztów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz