Koszty zapasów - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koszty zapasów - omówienie zagadnienia - strona 1 Koszty zapasów - omówienie zagadnienia - strona 2

Fragment notatki:

KOSZTY ZAPASÓW:
- koszt finansowania zapasów- jest to koszt odsetek w przypadku gdy zapasy są
finansowane kredytem lub kapitałem pochodzącym z emisji obligacji. To także koszty
utraconych możliwości –do ich obliczenia przyjmuje się stopę procentową bonów
skarbowych lub rentowność przedsięwzięcia podjętego gdyby kapitał został uwolniony z
zapasów. Kf = Zw*i , zw-wartość zapasów, i-stopa %
- koszty magazynowania- na te koszty składają się:
-amortyzacja składników majątku trwałego zaangażowanego w magazynach
-koszt wynagrodzeń pracowników magazynowych
- zużycie materiałów, paliw i energii służące realizacji funkcji magazynowych
- inne koszty rodzajowe, np. podatek od nieruchomośc
- koszty przeładunku zapasów- powstają w związku z koniecznością dostarczenia zapasów
do wydziałów produkcyjnych i obejmują koszty płac pracowników i koszty utrzymania i
konserwacji urządzeń mech.(np. przenośniki taśmowe, wózki widłowe)
-koszty ubezpieczenia- ubezpieczenie zapasów od powodzi, pożarów, kradzieży i innych
zdarzeń losowy
- koszty zużycia i starzenia się zapasów- zmiany cech fizykochem.mogą prowadzić do
częściowej lub całkowitej utraty wartości użytkowej zapasów
- całkowite kosz zapas ponoszone przez przeds skła z:
-łącznych kosztów utrzymania zapasów
- łącznych kosztów zamówienia zapasów
METODY OPTYMALIZACJI
Model Baumola- można go wykorzystać gdy:
-wielkość popytu jest stała i rozłoż równom w czasie
-czas dostawy jest stały i znany
-koszty zamówienia zapasów są stałe dla każdej zamówionej partii zapasów
-koszty magazynowania są znane i zależą liniowo od śr. Poziomu zapasów
-zamówienia realizowane są na bieżąco
-nie ma ograniczeń powierzchniowych
- produkty są zamawiane w partiach
- nie ma możliwości wyczerpania się zapasów
EOQ=
2 * Z * Ks
Kk * Cj
-liczba dostaw w ciągu roku: Z/Q
-liczba dni cyklu: 360/ (Z/Q)
-zużycie dzienne: Z/360
-przeciętny stan zapasów: Q/2
-minimalny poziom zapasów: ilość dni wyprze*Z/360
-koszt utrzymania: Ku=Kk*Cj*Q/2
-koszt zamówienia: Kz= Ks*Z/Q
- koszt całkowity Kc= Ku+Kz
Model dwuskładnikowy z zapasem bezpieczeństwa
Ku= Kk*Cj*(Q/2+Zb)
Model uwzględniający opusty cenowe
System just-in-time
Outsourcing zapasów(Outsourcing oznacza przekazanie funkcji wykonywanej dotychczas
przez pracowników danego przedsiębiorstwa firmie zewnętrznej czyli tzw. usługodawcy,
niezwiązanemu bezpośrednio z naszą firmą, ale specjalizujący się w konkretnie określonej
dziedzinie.)


(…)

… koszty płac pracowników i koszty utrzymania i
konserwacji urządzeń mech.(np. przenośniki taśmowe, wózki widłowe)
-koszty ubezpieczenia- ubezpieczenie zapasów od powodzi, pożarów, kradzieży i innych
zdarzeń losowy
- koszty zużycia i starzenia się zapasów- zmiany cech fizykochem.mogą prowadzić do
częściowej lub całkowitej utraty wartości użytkowej zapasów
- całkowite kosz zapas ponoszone przez przeds skła…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz