Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu z siedzibą w Świdnicy

note /search

Scenariusz negocjacji

 • Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu z siedzibą w Świdnicy
 • Negocjacje
Pobrań: 5474
Wyświetleń: 19509

Prezentacja zawiera scenariusz z negocjacji przedstawicieli dwóch firm, którego przedmiotem negocjacji jest zakup Ośrodka Wczasowego . Przedstawione są strony negocjacji, przebieg i miejsce negocjacji, oraz fazy negocjacji na przykładzie dialogu.WSTĘPPrzed przystąpieniem do...

Zarzadzanie zapasami

 • Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu z siedzibą w Świdnicy
Pobrań: 448
Wyświetleń: 3255

Praca zawiera 11 stron. Tematem przewodnim jest zarządzanie zapasami. Informacje zawaret w notatce to: zapasy, podział zapasów, funkcje zapasów, koszty zapasów, model optymalizacji zapasów EOQ, metody kształtowania zapasów. A także: metoda ABC, metoda just-in-time. Notatka to doskonała pomoc w...

Istota i systemy płatności elektronicznych

 • Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu z siedzibą w Świdnicy
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3234

Praca przygotowana na zajęcia prowadzone przez dr Zbigniewa Wrona na Wyższej Szkole Zarządzania we Wrocławiu. Plik składa się z 11 stron. Informacje zawarte w pliku to: definicja płatności elektronicznej, zalety elektronicznych systemów płatności, rodzaje płatności elektronicznych. A także opisa...

Koszty procesów logistycznych-studium przypadku

 • Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu z siedzibą w Świdnicy
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2170

Tematem przewodnim notatki jest analiza kosztów procesów logistycznych- studium przypadku. Informacje zawarte w notatce poruszają kwestie takie jak: struktura kosztów logistyki, prezentacja organizacji, opis wybranych działań logistyc...

Projekt badawczy - Dzieci i młodzież sięgająca po alkohol

 • Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu z siedzibą w Świdnicy
Pobrań: 1799
Wyświetleń: 10346

docx. Notatka w formie projektu badawczego na temat: Dzieci i młodzież sięgający po alkohol, zawiera takie informacje, jak: temat projektu, przedmiot i cel badań, problem główny i problemy szczegółowe, hipoteza główna i hipotezy szczegółowe, projekt narzędzia badawczego. Dodatkowo notatka opat...

System ochrony prawnej praw autorskich w Unii Europejskiej

 • Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu z siedzibą w Świdnicy
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2758

docx. Notatka w formie referatu na temat: System ochrony prawnej praw autorskich w Unii Europejskiej, zawiera takie informacje, jak: spis treści, wstęp, prawo autorskie w unii europejskiej, cel istnienia i funkcjonowania wspólnot europejskich, podmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych, rodzaje ...

Podatki - opłaty lokalne

 • Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu z siedzibą w Świdnicy
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2863

doc z przedmiotu podatki. Notatka szczegółowo opisuje takie kwestie, jak: podatki i opłaty lokalne, podatek od środków transportowych, opłaty lokalne, podatek od posiadania psów, a także opłaty eksploatacyjne. Ponadto treść pliku zawiera odwołania do ustawy. Notatka pozwoli na usystematyzowani...

Podatki - ustawy podatkowe

 • Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu z siedzibą w Świdnicy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2177

Praca zawiera wiele przydatnych definicji takich jak: system podatkowy, aspekt ekonomiczny podatku, prawna budowa podatku, systematyka podatków, ustawy podatkowe, podatek akcyzowy, podatek od osób fizycznych, opłaty lokalne, podatek od nieruchomości, opłata targowa, podatek leśny. SYSTEM PODATK...

Strategia błekitnego oceanu na przykładzie firmy

 • Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu z siedzibą w Świdnicy
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2513

Przedmiot wykładany na Wyższej Szkole Zarządzania we Wrocławiu przez dr Mirosława Mrówka. Plik składa się z 18 stron. Informacje zawarte w notatce to pokazanie w teorii i praktyce zarządzania strategicznego, wprowadzenia innowacji, dodatkowo przedstawiona jest strategia błękitnego oceanu, form...

Studium przypadku - pralka dla Nowaków

 • Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu z siedzibą w Świdnicy
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3122

docx. Notatka w formie projektu zawiera takie informacje, jak: wstęp, proces zakupu pralki, proces decyzyjny zakupu, istotne czynniki, które wpłynęły na zakup, trzy poziomy produktu, klasyfikacja produktu nabytego, wybór opakowania produktu ocenianego jako wzorowy, funkcja promocyjna, funkcja inf...