Projekt badawczy - Dzieci i młodzież sięgająca po alkohol

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2240
Wyświetleń: 10927
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekt badawczy - Dzieci i młodzież sięgająca po alkohol - strona 1

Fragment notatki:

docx.

Notatka w formie projektu badawczego na temat: Dzieci i młodzież sięgający po alkohol, zawiera takie informacje, jak: temat projektu, przedmiot i cel badań, problem główny i problemy szczegółowe, hipoteza główna i hipotezy szczegółowe, projekt narzędzia badawczego.

Dodatkowo notatka opatrzona jest rysunkami, ankietą wraz z metryczką oraz tabelami.

Notatka z przedmiotu Socjologia umożliwi uzupełnienie i usystematyzowanie wiadomości. Ponadto notatka pozwoli na przygotowanie sie do ćwiczeń i egzaminu.

I KONCEPCJA PROJEKTU
1. Temat
Tematem mojego projektu badawczego jest „Dzieci i młodzież sięgający po alkohol”. Rodzina jest miejscem, w którym dziecko przychodzi na świat, gdzie zaspakajane są potrzeby, zarówno fizjologiczne jak i psychologiczne. W środowisku rodzinnym przebiega proces kształtowania się człowieka. Postawa ojca i matki w stosunku do dziecka odgrywa dużą rolę w procesie wychowania. Maria Ziemska opracowała i opisała pożądane i niepożądane postawy rodzicielskie za pomocą czterech skal:
1. akceptacja - odtrącenie,
2. współdziałanie - unikanie,
3. uznawanie praw dziecka - nadmierne wymagania,
4. przyznawanie dziecku rozumnej swobody - nadmierne ochranianie.
Generalnie można stwierdzić, że nieprawidłowe postawy rodzicielskie, prowadzą do braku zaspokojenia podstawowych potrzeb. Tworzą głębokie zranienia w psychice dziecka, brak zaufania do siebie i do innych i poczucie osamotnienia, zagubienia, braku miłości.
Problem spożywania alkoholu jest bardzo poważny, gdyż do grona osób spożywających alkohol dołączają coraz młodsze dzieci, z których większość stanie się młodocianymi alkoholikami lub alkoholikami w dorosłym życiu. Są to dzieci pochodzące z rodzin patologicznych, jak również z rodzin, które wydają się dobrze funkcjonować. Gdzie więc tkwi przyczyna sięgania dzieci po alkohol.
W Polsce coraz więcej dzieci i młodzieży sięga po napoje alkoholowe czy narkotyki zaburzając swój rozwój fizyczny i psychospołeczny, wchodząc na drogę uzależnienia. Najbardziej rozpowszechnioną formą uzależnień w Polsce jest alkohol. Bezpośrednią przyczyną sięgania po alkohol przez dzieci i młodzież jest związane z ich problemami emocjonalnymi. Przedmiot i cel badań Kluczem do zrozumienia, jak nastolatek widzi siebie, jest spostrzeżenie, że ma on zawsze poczucie niedopasowania - do rówieśników, do dorosłych, a nawet do własnego ciała. Jedną nogą w świecie dorosłych, a drugą w świecie dzieciństwa - nastolatek jest istotą niejednoznaczną, nie mającą własnego miejsca. Aby się dopasować, większości nastolatków bardzo zależy na akceptacji rówieśników. Silna potrzeba takiej akceptacji wynika z tego, że nie odnaleźli jeszcze samych siebie. Czują, że aby ją uzyskać, muszą się upodobnić do swoich rówieśników. Dorastanie to okres, w którym człowiek zmienia się fizycznie i psychicznie. Większość ludzi, w tym bardzo młodych, stosunkowo wcześnie odkrywa możliwości dokonywania zmian za pomocą alkoholu. Dlaczego nastolatek sięga po alkohol? Moim zdaniem jest wiele powodów, które o tym decydują m.in. są to:
- chcą uzyskać akceptację rówieśników,
- poczuć się na „luzie”,
- chcą pokonać nieśmiałość,


(…)

… odpowiedni przykład swoim dzieciom?
2.Czy szkoła powinna pomagać rodzinom patologicznym?
3.Jaki jest wpływ środowiska rówieśniczego na dzieci i młodzież?
4.Jak powinno się pomagać młodzieży, mającej problemy z uzależnieniem?
2. Hipoteza główna i hipotezy szczegółowe
Hipoteza główna:
Głównym powodem sięgania dzieci i młodzieży po alkohol jest przede wszystkim presja grupy rówieśniczej i używanie alkoholu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz