Biuro do spraw Narkomanii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biuro do spraw Narkomanii - strona 1 Biuro do spraw Narkomanii - strona 2 Biuro do spraw Narkomanii - strona 3

Fragment notatki:


Podstawowe Informacje o Biurze ds. Narkomanii Biuro ds. Narkomanii zostało powołane przez Ministra Zdrowia w lipcu 1993 roku. Biuro jest realizatorem polityki Ministra Zdrowia w zakresie zapobiegania narkomanii. Zasady przeciwdziałania narkomanii są określone w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii a podstawowe kierunki i formy działań zostały wytyczone w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Biuro ds. Narkomanii realizuje postanowienia Ustawy poprzez: współuczestniczenie w tworzeniu aktów wykonawczych do Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, prowadzenie badań naukowych nad problematyką narkomanii, współpracę z jednostkami administracji publicznej oraz przedstawicielami samorządów lokalnych w rozwiązywaniu problemów w zakresie narkomanii, wspieranie działań ogólnokrajowych i lokalnych organizacji w tym stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, kościołów oraz innych inicjatyw społecznych, współpracę z Ministerstwem Edukacji Narodowej we wprowadzaniu problematyki zapobiegania narkomanii do programów szkół i innych placówek systemu oświaty, wspieranie i inicjowanie programów przygotowania zawodowego osób zajmujących się działaniami w zakresie profilaktyki i rehabilitacji, działalność informacyjno-oświatową mającą na celu informowanie społeczeństwa o szkodliwości narkomanii, tworzenie placówek prowadzących działalność zapobiegawczą, zwłaszcza w środowiskach zagrożonych uzależnieniem, udział w pracach organizacji międzynarodowych w celu wypracowania jednolitych form i metod przeciwdziałania zjawisku, jak również ograniczania szkód wyrządzanych przez narkomanię. Biuro ds. Narkomanii zleca do realizacji programy prowadzące do podnoszenia skuteczności i efektywności realizowanych zadań profilaktycznych, rehabilitacyjnych i post-rehabilitacyjnych. Preferowane są programy posiadające wsparcie lokalne, których zakres merytoryczny zgodny z kierunkami działań wytyczonymi przez Ministra Zdrowia. Dział Profilaktyki: Dział Profilaktyki kształtuje politykę w zakresie ograniczenia powstawania i wzrostu popytu na środki odurzające. Przedmiotem tej polityki jest całe społeczeństwo, jednakże szczególna uwaga kierowana jest na ludzi młodych, którzy w okresie dorastania mają tendencję do podejmowania zachowań ryzykownych. Zachowaniami ryzykownymi określa się różne działania niosące niebezpieczeństwo negatywnych konsekwencji zarówno dla zdrowia fizycznego i psychicznego jednostki, jak i dla jej otoczenia społecznego. Zainteresowanie Biura skupia się na ograniczaniu używania przez młodzież środków psycho-aktywnych ta kich jak narkotyki, substancje wziewne czy leki.

(…)

… tak, aby przy normalnych czynnościach zawodowych rozpoczynać proces informowania pacjenta o jego sytuacji i wskazywania mu możliwości wyboru na długo wcześniej, zanim uzależnienie się rozwinie.
Test “Rozpoznawanie zaburzeń związanych z piciem alkoholu” został opracowany przez Światową Organizację Zdrowia w celu rozpoznawania osób pijących w sposób ryzykowny dla zdrowia przez lekarzy podstawowej służby zdrowia…
…, mikroklimat, promieniowanie optyczne, jonizujące, laserowe; pole elektromagnetyczne, elektrostatyczne; różne pyły przemysłowe
czynniki chemiczne: toksyczne, drażniące, uczulające, rakotwórcze, mutagenne
czynniki biologiczne: mikroorganizmy roślinne i zwierzęce, makro-organizmy roślinne i zwierzęce
czynniki psychofizyczne: obciążenia fizyczne, psycho-nerwowe
Zasady i metody likwidacji lub ograniczenia wpływu…
… fizycznej alkoholu i innych narkotyków, trendy (moda) w kulturze masowej; szczególnie niebezpieczne jest powstanie w Polsce mody i normy na sięganie po piwo (duża w tym zasługa agresywnej reklamy koncernów piwowarskich), czy "miękkie narkotyki" ("ekologiczna trawa", "idealny środek do nauki i odchudzania - amfetamina"), trudności ekonomiczne coraz bardziej angażujące czas rodziców, poczucie destabilizacji…
… styl życia?". Program profilaktyczno-wychowawczy
"Impreza"
Co piąty nastolatek spróbował marihuany, co dziesiąty amfetaminy, co piętnasty heroiny. Narkomanów w Poslce jest dziś więcej niż grających w piłkę - okolo 600 tys. uznanch jest za uzależnionych lub bliskich trwałego uzależnienia. Nowy obyczaj tzw. "łagodnego grzania" niestety zdołał spowszednieć, a co gorsza problem na ogół jest bagatelizowany…
…. Potrzebuje pomocy z zewnątrz. Ratunkiem dla osób uzależnionych jest wczesna diagnoza i specjalistyczne leczenie, pomagające zaakceptować chorobę i utrzymać całkowitą abstynencję.
Alkoholik nie żyje w próżni. Przy nim jest rodzina, sąsiedzi, przyjaciele. Wystarczą dwa lata życia z alkoholikiem, aby u osób najbliższych zaobserwować objawy (współuzależnienia) współwikłania. Te objawy najwyraźniej widać u żon…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz