Pedagogika

note /search

Antypedagogika - Wychowanie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Pedagogika
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2156

Antypedagogika redukcja wychowania Hinde proponuje całkowitą rezygnacje z roszczeń pedagogów. (wychowanie nie jest konieczne) TEZY: Antypedagogika zabrania: Nastawienia by innych wychowywać, kształtować, zmieniać, które staje się swoist...

Pedagogika postmodernizmu

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Pedagogika
Pobrań: 959
Wyświetleń: 3465

Pedagogika postmodernizmu (ponowoczesności) - całościowy stan współczesnej kultury i cywilizacji uwzględniający codzienne zachowania ludzi dominujące wzory myślenia i postępowania, sztuka, polityka, religia Istotą tych przemian było postawienie jednostkowego człowieka ponad wszelką tradycję, ponad...

Pedagogika pozytywistyczna

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Pedagogika
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 4781

Pedagogika pozytywistyczna Pojęcie „pozytywizm” jest pojęciem wieloznacznym. - w filozofii oznacza dążenie do stworzenia programu naukowej filozofii i naukowego światopoglądu Istotą tej orientacji pozytywistycznej w pedagogice jest dążenie do wytwarzania wiedzy pewnej o rzeczywistości edukacyjnej...

Leworęczność - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Pedagogika
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1330

Podstawowe wskazówki dotyczące przygotowania dziecka leworęcznego do wykonywania czynności szkolnych: Kształtowanie postawy dziecka leworęcznego podczas pisania: - podczas pisania i rysowania dziecko siedząc przy stole powinno mieć obie stopy oparte o podłogę, a przedramiona o stół, plecy zaś wyp...

Wiek przedszkolny - opracowanie tematu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Pedagogika
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 3339

1. Zadania rozwojowe wieku przedszkolnego Twórcą pojęcia „zadanie rozwojowe ” jest R.J. Havighurst, który wysunął tezę, że ludzie, przechodząc kolejne okresy życia, podejmują i wypełniają pewne zadania przypadające na dany przedział wieku, wzbogacając tym samym posiadany zbiór sprawności i kompet...

Wykłady

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Pedagogika
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 5383

PEDAGOGIKA (dr Sylwia Dudziak-Kamieniarz) SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA (POLSKI Z HISTORIĄ) rok akademicki 2010/2011 WYKŁAD I Spory wokół pojęcia „wychowanie” i „nauczanie”. Pedagogika jest nauką, czy filozofią wychowania? Pedagogika jest nauką o wychowaniu (kształceniu, edukacji); Wychowanie, ...

Pearson i Spearman - współczynnik korelacji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Pedagogika
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3234

w5 - Obliczanie współczynnika korelacji rPearsona i RsSpearmana (271106) Wnioskowanie statystyczne Ustalanie istotności współczynników korelacji i zastosowanie testu T-studenta Związek między zmiennymi - współczynniki korelacji Czy miedzy zmienną x i y wyrażającą zmiany w tej samej jednostce i...

Pedagogika - notatki z wykładu 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Pedagogika
Pobrań: 539
Wyświetleń: 3269

w2 (1610) 1. Teoretyczne podstawy badań; Teoria pedagogiczna - układ logicznie i rzeczowo powiązanych twierdzeń stanowiących próbę wyjaśnienia faktów, zjawisk, procesów związanych z wychowaniem, nauczaniem, kształceniem Teorie generalizujące - dostarczają stosunkowo dokładnego opisu i wyjaśnienia...

Warsztat naukowy badacza

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Pedagogika
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1568

w - Warsztat naukowy badacza ( 111206 ) Umiejętność budowy tabel i wykresów Umiejętność sporządzania przypisów: - konwencja niemiecka - na dole każdej strony: 1. J.Kowalski, Samoksztalecenie nauczycieli, PWN, W-wa, 1995, s. 17. 2. M. Bek, Prace domowe, "Zycie szkoly" 1991, nr3, s.8. ...

Pedagogika - wykład 4

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Pedagogika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1330

w4 (131106) grupowanie statystyczne opis rozkładu cechy ilościowej obliczanie i interpretacja niektórych miar przeciętnych i rozproszonych graficzny obraz cechy jakościowej związek cech jakościowych i ilościowych - obliczanie i interpretacja współczynnika korelacji Persona szereg szczegółowy - uw...