Pedagogika - notatki z wykładu 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2142
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pedagogika - notatki z wykładu 2 - strona 1 Pedagogika - notatki z wykładu 2 - strona 2

Fragment notatki:


w2 (1610) 1. Teoretyczne podstawy badań; Teoria pedagogiczna - układ logicznie i rzeczowo powiązanych twierdzeń stanowiących próbę wyjaśnienia faktów, zjawisk, procesów związanych z wychowaniem, nauczaniem, kształceniem Teorie generalizujące - dostarczają stosunkowo dokładnego opisu i wyjaśnienia określonego wycinka rzeczywistości pedagogicznej (koncepcje osobowości (Tomaszewski), teoria zachowania się w sytuacji stresu) Teorie prakseologiczne - dotyczą wyjaśnienia różnych strategii oddziaływań które maja na celu usprawnienie udoskonalenie szeroko rozumianej praktyki pedagogicznej
Znaczenie teorii - Zechowska - teorie I ich modele: 2. charakterystyka i funkcje teorii w badaniach pedagogicznych; ukierunkowanie podejmowanych badań; ułatwienie sformułowania problemu badawczego; pogłębienie interpretacji i analizy wyników badań; potwierdzenie założeń teoretycznych;
3. Koncepcja badań w pedagogice - propozycja Koncepcja badań - Pisemny plan własnych badań
Przykład:
- przedmiot - cele - sformułowanie problemu : jaki jest wpływ środowiska rodzinnego na poziom wyników w nauce uczniów w klasach III w środowisku miejskim? - sformułowanie hipotezy :
wymaga: szczegółowego przeglądu literatury naukowej; zdefiniowania podstawowych pojęć występujących w problemie głównym ( środowisko rodzinne - zależne od struktury rodziny (1), warunków społeczno-ekonomicznych (2), kultury pedagogicznej rodziców (3), wyniki w nauce - … ); ujecie hipotezy głównej: w rezultacie analizy literatury przedmiotu badań i obserwacji własnych w badaniach przyjęto że środowisko rodzinne ma wpływ na poziom wyników w nauce uczniów klas III w środowisku miejskim ponieważ oddziaływanie poszczególnych czynników określających je (1. Struktura rodziny 2. warunki społeczno-ekonomiczne 3. Kultura pedagogiczna rodziców) powoduje uzyskiwanie przez uczniów zróżnicowanych osiągnięć. Ich korzystny układ warunkuje wyniki wysokie a niekorzystny - niskie - sformułowanie problemów szczegółowych i hipotez szczegółowych: trzy problemy - 1. Jaki jest wpływ struktury rodziny na poziom wyników w nauce uczniów klas III w środowisku miejskim? 2. jaki jest wpływ warunków społeczno-ekonomicznych na poziom wyników w nauce uczniów klas III w środowisku miejskim? 3 jaki jest wpływ kultury pedagogicznej rodziców na poziom wyników w nauce uczniów klas III w środowisku miejskim? ; sformułowanie hipotez szczegółowych wymaga szczegółowego przeglądu literatury naukowej i zdefiniowania podstawowych pojęć występujących w problemach szczegółowych ( struktura rodzinny - rodzaj rodziny, liczba dzieci w rodzinie, pokoleniowość; warunki społeczno-ekonomiczne - …, kultura pedagogiczna - …

(…)

…: zmienna niezależna główna - środowisko rodzinne; zmienne niezależne szczegółowe - struktura rodziny (rodzaj rodziny - wskaźniki: rodzina pełna, rodzina niepełna; liczba dzieci - wskaźniki: 1 dziecko, 2 dzieci, …; pokoleniowość rodziny - wskaźniki - 2 pokolenia, 3 pokolenia,…); warunki społeczno-ekonomiczne rodziny (warunki społeczne: poziom wykształcenia - wskaźniki: podstawowe, zawodowe; rodzaj…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz