Patologie społeczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 861
Wyświetleń: 5635
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Patologie społeczne - strona 1 Patologie społeczne - strona 2 Patologie społeczne - strona 3

Fragment notatki:Pierwszy plik ma objętość 8 stron, poruszone zostały takie zagadnienia jak: profilaktyka patologii społecznej, pojęcie profilaktyki, cele i zadania działań profilaktycznych, klasyfikacja oddziaływań profilaktycznych. W dalszej części dokumentu znajduje się opis 2 poziomów na których realizowana jest profilaktyka. Trzeci stopień ukierunkowany jest na jednostki, które zostały już dotknięte patologią i którzy po procesie terapeutycznym potrzebują wsparcia w powrocie do satysfakcjonującego i społecznie użytecznego stylu życia. Następnym tematem zrealizowanym w treści dokumentu jest charakterystyka typów programów profilaktycznych, w tym: programy informacyjne, edukacyjne, alternatywne, interwencyjne oraz programy zmian środowiskowych. Później w treści dokumentu pojawiają się dane na temat tworzenia środowiska szkolnego sprzyjającego działaniom profilaktycznym. Z reguły potrzebne są profesjonalne działania zmierzające do tego, aby środowisko szkolne sprzyjało działaniom profilaktycznym. Podjąć się ich może zarówno zewnętrzny specjalista, jak i pedagog lub psycholog szkolny, a drogą do tego powinno być działanie zgodne z siedmioma zasadami. Zasady te również doczekały się omówienia w treści notatki, te zasady dotyczą takich aspektów jak: pozyskanie grupy współpracowników, zapewnienie warunków dla wstępnej integracji zespołu, ustalenie zasad współdziałania zespołu. Ponadto mówią one też o zapewnieniu możliwości poszerzania wiedzy, zapewnieniu możliwości doskonalenia umiejętności, dostarczaniu okazji do wzmacniania pozytywnej samooceny członków zespołu oraz zapewnieniu możliwości permanentnego rozwoju osobistego i zawodowego członków zespołu. Następnym zagadnieniem przeanalizowanym w treści dokumentu są programy profilaktyczne, takie jak: programy zapobiegające demoralizacji i przestępczości nieletnich, zapobiegania uzależnieniom, zapobieganie wstępowaniu do sekt oraz profilaktyka zachowań suicydalnych. Drugi plik jest krótszy, ma objętość 4 stron. Zawiera on takie scharakteryzowane pojęcia jak: psychopatia, postacie psychopatii, cechy psychopatii pierwotnej i wtórnej, obraz kliniczny psychopatii. Ponadto badania wykazały, że możliwe są do wyodrębnienia 2 wymiary psychopatii, które również zostały opisane w notatce: pierwszy wymiar obejmuje afektywny i interpersonalny rdzeń zaburzeń, a drugi wymiar dotyczy aspektu psychopatii obejmującego antyspołeczny, impulsywny i społecznie wypaczony styl życia. W dalszej części dokumentu możemy też znaleźć opisane cechy charakteru osób psychopatycznych, takie jak: nieadekwatny rozwój sumienia, zachowania nieodpowiedzialne i impulsywne, odrzucenie autorytetów, zdolność do wywierania wrażenia i wykorzystywania innych, nieumiejętność utrzymywania więzi. Scharakteryzowano tu też potencjalne przyczyny tego zjawiska: niedostateczne awersyjne pobudzenie, uogólnione deficyty emocjonalne, wczesna utrata rodziców, odrzucenie przez rodziców i niekonsekwencja. Obecnie wypracowano wiele programów, metod i modeli resocjalizacji psychopatów i osób z pogranicza normy i patologii. Najbardziej obszerny zestaw programów przedstawił K. Juul. Autor ten opisał 9 modeli wychowawczo-resocjalizacyjnych, które również możemy znaleźć w treści notatki.

Psychopatia
Psychopatia i psychopata to terminy używane w psychologii i psychiatrii, czy psychologii kryminalnej. Pojęcia te budzą na gruncie tych nauk liczne dyskusje, kontrowersje, spory w diagnozach, w interpretacjach. Wątpliwości budzą zachowania ludzi z pogranicza normy i pat

(…)

… impulsu. Zdarza się również, że jednostki o takim zaburzeniu osobowości okresowo biorą na siebie jakieś zobowiązania i umieją dążyć do wyznaczonego celu, ale robią to w sposób nieetyczny i zupełnie nie troszczą się o prawa i samopoczucie innych.
Interesujące jest, że wielu psychopatów w końcu się uspokaja i zaczyna zachowywać się w odpowiedzialny sposób. .Obserwacje wskazują, że z wiekiem psychopaci…
… rodzinnych: Udowodniono, że dzieci maltretowane, czy zaniedbywane, jako dorośli częściej ujawniają objawy antyspołecznego zaburzenie osobowości, niż dzieci z rodzin normalnych. Jednak samo odrzucenie i brak konsekwencji w wychowaniu nie są wystarczającym wyjaśnieniem przyczyn psychopatii czy antyspołecznego zaburzenia osobowości /np. część dzieci z takich rodzin, nie wyrasta na psychopatów…
… rozwija się antyspołeczne zaburzenie osobowości, psychopatia i inne poważne problemy/
jeśli zaburzenie zachowania pojawiło się w okresie dorastania najczęściej nie ma konsekwencji w życiu dorosłym /najczęściej młodzi wyrastają z tego i nie stają się psychopatami w życiu dorosłym/
Wczesnym rozpoznaniem często zapowiadającym psychopatię lub inne zaburzenia jest zespół nadpobudliwości psychoruchowej…
…, jak: podejmowanie decyzji, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie problemów, komunikacja interpersonalna, rozbudzanie działań motywowanych.
Ważnym elementem tych programów jest uwzględnienie przygotowania zawodowego i planowanie kariery zawodowej oraz korzystanie z aktywności rodziców. Programy alternatywne - opierają się na założeniu, że zaspokajanie potrzeb człowieka w sposób akceptowany społecznie…
…. Są to programy z grup wysokiego ryzyka i osób wykazujących defekty w zakresie zdrowia somatycznego lub możliwości intelektualnych, osób wybitnie uzdolnionych oraz uczniów zmieniających szkołę w trakcie semestru lub roku szkolnego. Podstawowe techniki interwencji, to: interwencja kryzysowa, poradnictwo indywidualne i rodzinne, telefon zaufania i sesje konfrontacyjne. Programy zmian środowiskowych…
… specyfiki kryzysu suicydalnego
Wczesna interwencja u osób będących w kryzysie suicydalnym - funkcję tę spełniają m. in. ośrodki interwencji kryzysowej czynne całą dobę, a także Telefon Zaufania, którego początek był ściśle związany z profilaktyką działań autodestrukcyjnych
Profilaktyka samobójstw u osób po próbach samobójczych, ale także tych, którzy utracili bliskich w wyniku ich samobójstwa.
Działalność…
… świadomością, zasad ustalonych przez innych” (R. Hare 1998).
Uogólnione deficyty emocjonalne
Psychopaci są mniej wrażliwi na sygnały rozpaczy niż ludzie bez zaburzeń. Oznacza to, że są mniej empatyczni. Normalnie reagują jednak na sygnały bezwarunkowego Zagrożenia, takie jak skierowany w ich stronę rewolwer, czy gniewne twarze. W podsumowaniu badań nad deficytami emocjonalnymi w psychopatii R. Hare napisał…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz