Wykład - Czynniki ryzyka wystąpienia zachowań dysfunkcjonalnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1673
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Czynniki ryzyka wystąpienia zachowań dysfunkcjonalnych - strona 1 Wykład - Czynniki ryzyka wystąpienia zachowań dysfunkcjonalnych - strona 2 Wykład - Czynniki ryzyka wystąpienia zachowań dysfunkcjonalnych - strona 3

Fragment notatki:

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia dr Grzegorz Głód
Wykład 8
Czynniki ryzyka wystąpienia zachowań dysfunkcjonalnych:
jednostki - czynniki osobowościowe, rodziny - brak lub zaburzenia więzi emocjonalnej z rodzicami, nieskuteczna dyscyplina, patologia, grupy rówieśniczej - zachowania dysfunkcjonalne rówieśników, presja negatywna, szkoły - sytuacja szkolna, atmosfera, akceptacja dla zachowań dysfunkcjonalnych, depersonalizacja, brak wsparcia, szerokiego społeczeństwa: łatwy dostęp do środków odurzających (tytoń, alkohol, narkotyki), brak wsparcia instytucjonalnego w sytuacjach trudnych, wysokie wskaźniki dysfunkcji i patologii, kryzys wartości w życiu społecznym, ubóstwo i bezrobocie, pasywność obywatelska oraz brak więzi międzyludzkich.  
Najważniejsze czynniki chroniące to:
silna więź z rodziną zainteresowanie nauką
regularne praktyki religijne
poszanowanie norm, zasad, praw, wartości, autorytetów
przynależność do „pozytywnej grupy”
Psychoprofilaktyka działa na styku kilku dziedzin, ponieważ zachowanie człowieka warunkuje wiele czynników. Planując działania profilaktyczne, trzeba uwzględnić:
dorobek psychologii rozwojowej (znajomość potrzeb, zadań rozwojowych, prawidłowości rozwojowych), psychologii społecznej (jak ludzie zachowują się w grupie), psychologii wychowawczej (jak uczą się w grupie - modelowanie zachowań), psychiatrii (zaburzenia i wynikające z nich zachowania - depresja, próby samobójcze), kryminologii, pedagogiki, epidemiologii. Do zachowań dysfunkcjonalnych (problemowych) należy zaliczyć takie działania dziecka czy nastolatka, które są sprzeczne z normami rozwojowymi, określonymi przez psychologię rozwojową; zakłócają prawidłowy proces dojrzewania, a więc wprowadzają dysharmonię i sprawiają, że realizacja celów rozwojowych jest zagrożona; wywołują dezakceptację społeczną, czyli sprawiają, że dorośli przedstawiciele społeczeństwa nie wyrażają zgody na ich przejawianie; wyzwalają reakcję osób znaczących: intensyfikację działań wychowawczych, podejmowanie interwencji profilaktycznych oraz modyfikowanie wpływów środowiskowych. Najczęściej występujące zachowania problemowe:
wycofanie społeczne lub liczne i niestabilne kontakty społeczne silne poczucie izolacji i osamotnienia poczucie odrzucenia przez innych lub brak poszanowania cudzej odmienności stosowanie różnorodnych form przemocy lub bycie ofiarą przemocy (fizycznej, psychicznej, seksualnej, zaniedbania) brak zainteresowania nauką i niskie osiągnięcia szkolne, wagary ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz