Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia

note /search

Pytania z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2625

PYTANIA Z PRZEDMIOTU ORGANIZACJA OCHRONY ZDROWIA Podstawowe akty prawne regulujące ochronę zdrowia w Polsce Zdrowie publiczne Promocja zdrowia Ochrona zdrowia w ujęciu teoretycznym i praktycznym Świadczenia zdrowotne Minister Zdrowia - zadania i nadzór Narodowy Fundusz Zdrowia i jego organy. ...

Wykład - źródła i systemy finansowania ochrony zdrowia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Pobrań: 749
Wyświetleń: 2639

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia dr Grzegorz Głód Wykład 1 ŹRÓDŁA I SYSTEMY FINANSOWANIA OCHRONY ZDROWIA Usługi zdrowotne - zamiennie stosowane są określenia: usługi medyczne świadczenia zdrowotne Należą do najważniejszych gałęzi usług, ponieważ służą zaspokojeniu jednej z podstawo...

Wykład - Pojęcie powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1806

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia dr Grzegorz Głód Wykład 2 Pojęcie powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych (puz), cele, definicja, zasady i cechy Systemy ochrony zdrowia, w których jedynym lub głównym źródłem zasilania finansowego są składki pochodzące z powszechnego ubezpieczenia zdrowo...

Wykład - Systemy oparte na składkach dobrowolnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 847

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia dr Grzegorz Głód Wykład 3 Systemy oparte na składkach dobrowolnych (fakultatywnych), charakterystycznych dla systemów finansowania opartych na ubezpieczeniach zdrowotnych o charakterze komercyjnym W systemie publicznej opieki zdrowotnej, w którym w cało...

Wykład - mechanizm finansowania świadczeń zdrowotnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2114

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia dr Grzegorz Głód Wykład 4 MECHANIZMY FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Systemy ochrony zdrowia w poszczególnych krajach cechuje duże zróżnicowanie. Jednak niezależnie od istniejących między nimi różnic, w każdy systemie ochrony zdrowia dąży się do zre...

Wykład - Retrospektywna opłata za wykonaną usługę

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2471

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia dr Grzegorz Głód Wykład 5 Retrospektywna opłata za wykonaną usługę, Retrospektywna opłata za wykonaną usługę według ceny (tzw. fee fol service). W przypadku tego mechanizmu finansowania jednostkę płatności stanowi pojedyncza usługa zdrowotna, która jes...

Wykład - Definiowanie zdrowia i polityki zdrowotnej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1995

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia dr Grzegorz Głód Wykład 6 Definiowanie zdrowia i polityki zdrowotnej Najczęściej przyjmuje się, że polityka zdrowotna to część (podzakres polityki społecznej) Problemy definicyjne dotyczą ...

Wykład - Ochrona zdrowia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1589

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia dr Grzegorz Głód Wykład 7 Ochrona zdrowia Obejmuje prawne i ekonomiczne podstawy tworzenia warunków sprzyjających utrzymaniu zdrowia: Polityka podatkowa Ochrona środowiska, Polityka zdrowotna, Prawo zdrowotne, Etyka zdrowia, Instytucje zdrowia Na...

Wykład - Czynniki ryzyka wystąpienia zachowań dysfunkcjonalnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1708

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia dr Grzegorz Głód Wykład 8 Czynniki ryzyka wystąpienia zachowań dysfunkcjonalnych: jednostki - czynniki osobowościowe, rodziny - brak lub zaburzenia więzi emocjonalnej z rodzicami, nieskuteczna dyscyplina, patologia,