Wykład - Definiowanie zdrowia i polityki zdrowotnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1967
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Definiowanie zdrowia i polityki zdrowotnej - strona 1 Wykład - Definiowanie zdrowia i polityki zdrowotnej - strona 2 Wykład - Definiowanie zdrowia i polityki zdrowotnej - strona 3

Fragment notatki:

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia dr Grzegorz Głód
Wykład 6
Definiowanie zdrowia i polityki zdrowotnej
Najczęściej przyjmuje się, że polityka zdrowotna to część (podzakres polityki społecznej)
Problemy definicyjne dotyczą zarówno pojęcia „polityka” jak i „zdrowie”
Uwarunkowania polityki społecznej według R. X. Browinga
Polityczne: układ sił partyjnych w organie władzy ustawodawczej, pozycja władzy wykonawczej, programy i orientacje poszczególnych partii politycznych i miejsce w nich problemów zdrowotnych, stan zorganizowania grup zabierających głos w sprawie zdrowia
Ekonomiczne: ogólna sytuacja gospodarcza: trendy wzrostowe lub regresyjne, stan zamożności społeczeństwa, inflacja, poziom bezrobocia,
Demograficzne i zdrowotne: będące następstwem dotychczasowych trendów rozwojowych i realizowanej wcześniej polityki zdrowotnej
Polityka - ujęcia definicyjne
W podejściu behawioralnym jest ona określana w kategoriach władzy, wpływu i konfliktów istniejących w różnych płaszczyznach życia społecznego
W orientacji funkcjonalnej polityka to funkcja systemu społecznego, zapewniająca jego rozwój poprzez rozwiązywanie konfliktów, agregację i selekcje interesów, socjalizację polityczną, komunikację polityczną itp.
W ujęciu racjonalnym polityka to podejmowanie decyzji w warunkach procesu sprawowania władzy i walki o władzę
Stanowisko postbehawioralne ujmuje politykę jako dziedzinę życia społecznego, której zasadniczym zadaniem jest rozwiązywanie problemów społeczeństwa i osiąganie celów wynikających z rozpatrywania potrzeb społecznych
Rozróżnienie zdrowia w ujęciu jednostkowym (konkretnej osoby) od zdrowia zbiorowości pojawia się w Anglii w 1848 roku w ustawie zdrowia publicznego Public Health Act.
Wyodrębniono wówczas dwojakiego rodzaju działania: opiekę zdrowotną zdrowie publiczne.
Zaczęto stosować pojęcia: medycyna zapobiegawcza, medycyna społeczna
Sposoby pojmowania zdrowia wg. Svennsona
Zdrowie jako nieobecność choroby - medyczne ujęcie koncentrujące się na indywidualnej patologii, Zdrowie jako brak poczucia dyskonfortu - subiektywne ujecie skupiające się na odczuciu bólu, cierpienia itp.
Zdrowie jako zdolność - funkcjonalna możliwość wypełniania ustalonych ról społecznych,
Zdrowie jako funkcjonalny warunek wstępny utrzymania systemu społecznego,
Zdrowie jako dobrobyt rozumiany w sensie zapewnienia dostępności systemu opieki i leczenia, uniezależnionej od socjoekonomicznych warunków,
Zdrowie jako element ładu społecznego.


(…)

… w którym to procesie obecne są rozstrzygnięcia o charakterze władczym”.
W.C. Włodarczyk
„To dynamiczny, interaktywny proces, polegający na projektowaniu i wdrażaniu działań, które kształtują system opieki zdrowotnej.”
Definicja zdrowia Juliana Blickarskiego.
To "samosterujący układ równowagi między procesami anabolizy i katabolizy w płaszczyźnie somatycznej, integracji i dezintegracji, w płaszczyźnie psychicznej, syntonii i dystonii, w płaszczyźnie społecznej. Ponadto wszystkie te płaszczyzny spięte są ze sobą nadrzędnym mechanizmem regulującym".
Charakterystyczną cechą tej definicji jest ukazanie zdrowia jako "efektu ścierania się przeciwstawnych członów, jako procesu, w wyniku którego ciągle powstają coraz doskonalsze (lub gorsze) konstrukcje zdrowia. Zdrowie według Kazimierza Dąbrowskiego
"zdrowie oznacza…
… się na wyborze problemów priorytetowych dla danej społeczności, n wyborze celów, wyborze grup objętych działaniem i na wyborze interwencji, która ma być podjęta …”
J-P. Jardel Podstawowe definicje „zdrowia”
Klasyczna definicja WHO: zdrowie jest stanem zupełnej pomyślności fizycznej, psychicznej i społecznej, a nie jedynie brakiem choroby [Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia 1948r.] Definicja negatywna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz